#Metoo-rörelsen

Var tionde kvinna kränkt i Försvarsmakten

Av: 

Anders Johansson

NYHETER

I ett internt brev från ÖB avslöjas kvinnornas situation i försvaret – att många utsätts för kränkande särbehandling och negativ jargong.

Överbefälhavaren Micael Bydén oroas över situationen.

– Det är signaler som bekymrar mig och som jag tar på största allvar, säger han i brevet som sändes till försvarets högsta chefer.

Micael Bydén

Brevet, som Aftonbladet tagit del av, är en kallelse till ett möte som hölls den 15 maj på Berga slott.

Syftet var att diskutera arbetssituationen för främst kvinnor i Försvarsmakten.

Förutom några av försvarets högsta chefer, stridskraftscheferna, var representanter för det kvinnliga officersnätverket NOAK inbjudna.

ÖB ville ”belysa och vid behov anpassa stridskraftschefernas åtgärdsplaner.”

”Åtgärda det som behöver rättas till”

Micael Bydén, ÖB sedan den 1 oktober 2015, har sedan dess, skriver han i brevet, vid ett flertal tillfällen och på olika sätt blivit uppmärksammad på arbetssituationen för olika grupper. ”Inte sällan” har det gällt kvinnliga medarbetare.

I sitt brev understryker han vikten av en nolltolerans mot trakasserier.

– Det är fundamentalt för Försvarsmakten och det uppdrag vi är satta att lösa att vi har en vardag där ingen upplever sig utsatt för kränkande särbehandling eller en negativ jargong.

Och fortsätter:

– De siffror som redovisas i FM VIND understryker dessvärre de intryck jag fått från andra håll. Men det gör mig om möjligt än mer beslutsam att åtgärda det som behöver rättas till.

En av deltagarna på mötet berättar:

– ÖB sa att det här är jätteviktigt, men han har inte sett det här problemet riktigt utan han har fått nya glasögon på sig.

Bland annat hade han fått ett brev som gällde förhållanden på K1/Livgardet. Dessutom fanns även FM VIND, den enkät som genomförs årligen bland Försvarsmaktens anställda. Den senaste är från 2016Mer än var tionde kvinna utsatt

Vilka siffror är det som understryker ÖB:s intryck och som oroar honom?

Resultaten är inte allmänt spridda. Men på begäran har Försvarsmakten lämnat ut siffrorna till Aftonbladet.

Där framgår att 11 procent av kvinnorna svarar ja på frågan:

Har du blivit utsatt för kränkande särbehandling de senaste 12 månaderna.

Bland männen svarar 5 procent ja.

Sammanlagt inkom 11 000 svar i enkäten.

Hur mycket som består av sexuella trakasserier framgår däremot inte.

Inte heller den fackliga organisationen Officersförbundet har något säkert underlag för just den typen av kränkningar. Bara ett fåtal medlemmar har vänt sig till förbundet för råd och stöd i sådana ärenden.

Däremot gjordes en undersökning bland de egna medlemmarna 2016. En fråga som ställdes var:

Har du upplevt att du under det senaste året behandlats nedlåtande eller diskriminerande på din arbetsplats?

Där svarade 19 procent, alltså var femte tillfrågad, både män och kvinnor, ja.

– Det var en tydlig förbättring jämfört med 2014 då 27 procent svarade ja, berättar Josefine Owetz, pressansvarig vid Officersförbundet.

I enkäten 2016 angav 44 procent av de 19 procenten tjänstegrad som orsak till särbehandlingen.

9 procent av de 19 angav kön som skäl.

Värdegrunden måste följas

Försvarsmakten är Sveriges näst största myndighet.

Där jobbar dagligen omkring 20 000 personer. Det är en mansdominerad arbetsplats – 84 procent är män.

Alla som jobbar där måste följa värdegrunden som slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet.

Värdegrunden måste följas både i tjänsten och på fritiden. Den som inte gör det kan bli av jobbet.

Vid en genomgång av de senaste tio årens beslut i personalansvarsnämnden framgår att ett ungefär ett tiotal anställda tvingas sluta per år.

2016 avgjordes 37 ärenden och 2015 var antalet, 33 och 2014, 38.

Bara ett fåtal av alla ärenden gäller sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.

  • 2016 avgjordes tre fall. Ett skrevs av. De andra ledde till varning respektive fem dagars löneavdrag.
  • 2015 fanns inget som rörde sexuella trakasserier eller liknande.
  • 2014 skrevs ett fall av. Samma fall åtalsanmäldes – och lades ner.

”Svårt att berätta”

De ganska omfattande problem som framgår i enkäterna, avspeglas inte i antalet ärenden i ansvarsnämnden.

– Vi uppfattar att det fortfarande är svårt att ta upp och berätta att man känner sig illa behandlad, säger Josefine Owetz vid Officersförbundet

– Fortfarande blir det den drabbade som blir problemet istället för den som kränker.

Från och med den nya enkäten i år, FM Vind 2017, som ännu inte är redovisad, har det för första gången lagts till följdfrågor om den kränkande särbehandlingen bestått av sexuella trakasserier eller är av annan art.

Något som välkomnas av fackliga organisationen Försvarsförbundet.

– Jag tycker att vi ska jobba på lika hårt som man gör i speciellt mediabranschen just nu för att få slut på det här otyget, säger ordföranden Håkan Sparr.

Han uppmanar sina medlemmar som tvekar eller är rädda att polisanmäla ändå hör av sig till Försvarsförbundet för att få stöd.

ANNONS

Upp till 25% på solskydd för alla hudtyper - MEDS

Extern länk från MEDS

Beställ här

VET DU MER? HAR DU TIPS? KONTAKTA REPORTERN
Publisert:

LÄS VIDARE

Lista: De fick sparken från Försvarsmakten

ÄMNEN I ARTIKELN

#Metoo-rörelsen

Försvarsmakten

Metoo

Micael Bydén

Arbetsmiljö