Långvarig återfallsrisk vid bröstcancer

avCaroline Hougner

NYHETER

Risken för återfall i bröstcancer sträcker sig över betydligt längre tid än läkarna trott.

En ny studie visar att många får tillbaka cancern i upp till 20 år.

– ...även hos kvinnor med relativt god prognos från början, säger professor Jonas Bergh i ett pressmeddelande.

Bröstcancer är en av de allra vanligaste cancerdiagnoserna. Varje år får cirka 9 000 svenska kvinnor diagnosen. I åtta av tio fall är tumörerna hormonberoende varför majoriteten av de drabbade behandlas med aromatashämmare eller tamoxifen som blockerar de kvinnliga könshormonet östrogen och på så sätt ”svälter ut” cancern.

Standardbehandlingen ligger i dag på fem år. 

Stämmer inte

Har cancern inte kommit tillbaka under den tiden är kvinnan färdigbehandlad och anses i princip vara på ”säkra sidan”. En ny undersökning visar tyvärr att det inte riktigt stämmer. 

– Återfallsrisken för dessa kvinnor visade sig vara betydligt mer ihållande än vad vi hade förväntat oss, säger Jonas Bergh, professor på Karolinska institutet i Solna.

Det internationella forskarlag som ligger bakom studien har granskat 88 studier med sammanlagt 63 000 kvinnor som alla hade fått hormonterapi i fem år och var fria från cancern när behandlingen avslutades. Resultaten som nu publiceras i den vetenskapliga tidningen New England Journal of Medicine visar att tumörens ursprungliga storlek och spridning direkt kunde kopplas till risken för återfall.

Värre med stora tumörer

De som haft stora tumörer och spridning till fyra eller fler lymfkörtlar löpte 40 procents risk att få tillbaka cancern de närmaste 15 åren, medan de som haft en liten tumör som inte hunnit sprida sig hade runt tio procents risk för återfall under samma tidsperiod.

– För ett stort antal kvinnor återkom cancern och spred sig till andra ställen i kroppen upp till 15 år efter avslutad behandling, det vill säga 20 år efter diagnos, säger Jonas Bergh till TT.

Frågan är nu om behandlingen ska förlängas. Enligt nya studier minskar risken för återfall om kvinnorna förlänger hormonterapin till tio år. Problemet är att det ökar risken för biverkningar. Aromatashämmare kan ge led- och muskelbesvär och på sikt leda till benskörhet medan Tamoxifen ökar risken för blodpropp.

Enligt Jonas Bergh bör läkaren och patienten tillsammans väga nyttan mot riskerna med en förlängd hormonbehandling.

ARTIKELN HANDLAR OM