Aktien rusar – trots dåliga resultatet

avTT

Ericssons rörelseresultat försämrades kraftigt under tredje kvartalet. Rörelseförlusten landade på minus 4,8 miljarder. Kostnadsminskningarna väntas accelerera under följande kvartal, enligt vd.

– Det är en tuff rapport, det är en jobbig marknad, säger Börje Ekholm, vd på Ericsson.

Ericsson redovisar en rörelseförlust på minus 4,8 miljarder kronor, vilket kan jämföras med rörelsevinsten på 0,3 miljarder kronor motsvarande period i fjol. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en rörelseförlust på 3,5 miljarder kronor, enligt Reuters sammanställning.

Marknaden reagerar positivt på rapporten och aktien stiger med över 4 procent vid börsöppningen.

Nettoomsättningen minskade

Resultatet före skatt landade på minus 5,1 miljarder kronor, jämfört med förlusten på 256 miljoner kronor under tredje kvartalet i fjol.

Omsättningen uppgick till 47,8 miljarder kronor, jämfört med 51,1 miljarder kronor ett år tidigare. För omsättningen var snittprognosen 47,5 miljarder kronor.

– Justerat för engångsposter är det ett break-evenresultat, säger han.

Nettoomsättningen i affärsområdet Networks minskade med 4 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

"Ericsson arbetar med att minska sina kostnader kraftigt. Takten i kostnadsneddragningarna har ökat och personalneddragningar har inletts på flera marknader", skriver Börje Ekholm i en kommentar.

Men på frågan om Ericsson kommer att kunna leverera ett plusresultat nästa år ger vd:n inget tydligt svar.

– Vi har som ambition att leverera på vår strategi och skapa ett starkare Ericsson, säger Börje Ekholm till TT och tilläger att det beror på hur marknaden utvecklas.

Färre personal

Personalstyrkan har minskats med 3 000 personer under kvartalet, trots 1 100 nyanställda inom forskning och utveckling.

"Vi förväntar oss att effektivitetsförbättringarna kommer att accelerera under det fjärde kvartalet så att vi når en kostnadsminskning på minst 10 miljarder kronor på årsbasis vid mitten av 2018", skriver Ekholm.

Omstruktureringskostnader på 2,8 miljarder kronor belastar resultatet.

Under andra kvartalet har bolaget gjort avsättningar och justeringar som påverkat resultatet negativt med 2,3 miljarder kronor som hänför sig det bolaget kallar "risker i marknads- och kundprojektsjusteringar".

Tidigare i oktober blev det klart att Atlas Copcos förra vd Ronnie Leten ska ta över ordförandeklubban i Ericsson. Leten är bosatt i Belgien och sedan tidigare bor Ericsson-vd:n Ekholm själv i USA.

Frågan är om Ericsson blir ett allt mindre svenskt bolag.

– Ericsson är faktiskt ett väldigt globalt företag och våra kunder sitter över hela världen. Men Sverige är en oerhört stark bas, säger Börje Ekholm.

ARTIKELN HANDLAR OM

Ericsson