AKB:s hårda budskap till kvinnoförtryckare

NYHETER

M-ledaren Anna Kinberg Batra kom till politikerveckan i Järva med ett hårt budskap till män som förtrycker kvinnor eller begränsar deras vardag.

Beteendet hör inte hemma i Sverige, slog hon fast.

– Om man inte står ut med att se en kvinna röra sig fritt i vårt samhälle, då får man väl stanna hemma själv, säger hon.

Foto: TT
Anna Kinberg Batra under talet på politikerveckan i Järva.

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra inledde sitt tal på politikerveckan på Spånga IP i nordvästra Stockholm med att tala om det goda engagemang och de möjligheter som finns i Järvaområdet, som innefattar stadsdelarna Rinkeby/Kista och Spånga/Tensta.

Men sedan växlade Kinberg Batra över till att fokusera på de stora problem som finns när det gäller dåliga skolresultat, arbetslöshet, hög brottslighet och dålig integration. Hon poängterade att utvecklingen måste brytas på alla dessa områden om de boende i området ska ha en ljus framtid.

”Sådana värderingar hör inte hemma här”

Hon lyfte fram tidigare kända M-förslag om fler poliser, satsningar på skolan integrationsplikt, hårdare straff samt satsningar på fler enkla jobb.

M-ledaren återkom också i talet flera gånger till hur viktigt det är att jämställdhet ska gälla även i Sveriges utanförskapsområden. Hon lyfte de problem som rapporterats kring både hedersvåld och kvinnor som inte får leva som de vill.

– Sådana värderingar hör inte hemma här. Inte här på Järvafälet, och inte någon annanstans i det svenska samhället heller, sa hon.

Hon slog också fast:

– Om man inte står ut med att se en kvinna röra sig fritt i vårt samhälle, då får man väl stanna hemma själv.

”Inte tillåtet att begränsa”

Efter talet utvecklade hon resonemanget i en intervju för Aftonbladet.

– Det finns de som får för sig att man får hindra kvinnor och flickor från att leva sina liv. Men det får man ju faktiskt inte göra i Sverige, inte av några skäl. Inte kulturella, religiösa eller andra. Där måste vi vara glasklara och säga ifrån.

Varför kände du att det var viktigt att lyfta det i ditt tal här?

– Det är ju inte tillåtet att begränsa sin dotter och bestämma vem hon ska gifta sig med. Men det har funnits och finns de som tycker det är okej av kulturella skäl. Det gör inte jag, ingen får hindra någon att kunna leva sitt liv fritt i Sverige. Det är ju vad frihet och jämlikhet går ut på.

I talet slog Kinberg Batra fast att sådant beteende ”inte hör hemma i Sverige”.

– I Sverige gäller lagar, normer och regler. De gäller för alla. Det viktiga är inte varifrån du kommer utan att i Sverige ska du kunna vara både fri och trygg och kunna bli vad du vill och kan.

ARTIKELN HANDLAR OM