Obamas brev till Trump: Internationell ordning är en förutsättning för vår rikedom och säkerhet

NYHETER

Nordkoreas kärnvapentest och alltmer aggressiva retorik innebär en svår utmaning för Donald Trump.

I det hittills hemliga brev som Barack Obama lämnade till sin efterträdare påminner han om det amerikanska ledarskapets betydelse för stabiliteten i världen.

”Det är upp till oss att upprätthålla den internationella ordningen.”

1 av 2 | Foto: Manuel Balce Ceneta / AP
USA:s förre president Barack Obama.

Under valrörelsen gick Barack Obama flera gånger till hätska utfall mot Donald Trump och dömde ut honom som olämplig att leda landet. I det hittills hemliga brev han lämnade till sin efterträdare var tonen desto mer försonlig.

Under sina sista minuter i Ovala rummet vek Obama ihop ett handskrivet brev och lade det i ett kuvert som han i stora bokstäver skrev ”Mr President” på. Kuvertet sköt han sedan in i det stora skrivbordets översta låda.

Obama berättade inget om innehållet ens för sina närmaste medarbetare. Donald Trump har dock visat upp brevet för en rad besökare i Ovala rummet, och det är en av dem som nu har förmedlat en kopia till CNN.

”Förutsättning för vår egen säkerhet”

Obama inleder brevet med att gratulera till en imponerande valkampanj. Efter att sedan ha konstaterat att alla amerikaner, oavsett partitillhörighet, borde hoppas på ökat välstånd och trygghet under Trumps tjänstgöringstid, skriver Obama att presidentskapet är ett unikt ämbete som saknar en tydlig bruksanvisning för framgång. Trots det vill han dela med sig av fyra reflektioner från sina åtta år som president.

”För det första har vi båda blivit välsignade, på olika sätt, med stor lycka. Inte alla är så lyckosamma. Det är upp till oss att göra allt vi kan för att bygga fler vägar till framgång för alla barn och familjer som är villiga att arbeta hårt.”

Därefter kommenterar Obama den amerikanska presidentens viktiga roll för stabiliteten i världen. En kommentar som känns särskilt aktuell efter Nordkoreas senaste kärnvapentest.

”För det andra är det amerikanska ledarskapet oumbärligt i denna värld. Det är upp till oss, genom handling och exempel, att upprätthålla den internationella ordningen, som växt stadigt sedan slutet av kalla kriget, och som är en förutsättning för vår egen rikedom och säkerhet.”

Erbjuder en hjälpande hand

För det tredje påminner Obama om att amerikanska presidenter bara är tillfälliga innehavare av ämbetet. ”Det gör oss till beskyddare av de demokratiska institutioner och traditioner – som rättsstatsprincipen, maktdelningsprincipen, lika skydd inför lagen och medborgerliga friheter – som våra förfäder kämpade och blödde för. Oavsett hur den dagliga politiken ser ut, är det upp till oss att lämna efter oss dessa demokratiska instrument minst lika starka som de var när vi tillträdde.”

Den fjärde punkten är rådet att ta sig tid för vänner och familj. ”De kommer att hjälpa dig genom de tuffa perioderna”, skriver Obama.

Han avslutar brevet med att erbjuda en hjälpande hand.

”Michelle och jag önskar dig och Melania allt det bästa när ni nu tar er an detta stora äventyr. Ni ska veta att vi är beredda att hjälpa till på alla sätt vi kan.
Lycka till och Gud välsigne er,
BO”

ARTIKELN HANDLAR OM