Naturbaserade åtgärder mot kusterosion testat i EU-projekt

Uppdaterad 2024-07-04 | Publicerad 2024-07-03

Löderups strandbad med omnejd är identifierat område i Skåne som extra utsatt  för erosion.

Under fem år har flera olika naturbaserade åtgärder mot kusterosion testats genom EU-projektet LIFE Coast Adapt. Testerna som utförts på 14 olika platser i sex kustkommuner i Skåne har nu utvärderats och visar på goda resultat.

Kusten i Skåne är utsatt när det kommer till erosion. Rapporten “Så skyddar vi kustens värden” visar att naturbaserade åtgärder kan skydda kustlinjerna med hjälp av naturens egna lösningar. Exempel på naturbaserade åtgärder är etablering av sanddyner, tillförsel av sand för att få en bredare sandstrand, borttagning av invasiva växter och borttagning av stenblock och betongrör, det visar slutrapporten.

– LIFE Coast Adapt är den största naturbaserade kustanpassningen i Sverige som visar att arbetet med småskaliga naturbaserade åtgärder fungerar och är samhällsekonomiskt effektiva. Dessutom skyddas bakomliggande infrastruktur, vilket är viktigt, kommenterar Anna Pettersson, utvecklingsdirektör i Region Skåne i ett pressmeddelande.

Sedan 70-talet har kustlinjen i Löderups strandbad krymp med 300 meter och ett 15-tal fastigheter fallit i vattnet.

Genom att inventera kusten och mäta effekterna av de naturbaserade åtgärderna vid olika stormar, har projektet visat att vi får ett ökat antal av de växter och djur som vi vill ska finnas längs kusten samt att motståndskraften mot kusterosion ökar. Naturbaserade åtgärder är dessutom oftast både ekonomiskt och ekologiskt mer hållbara än att använda betong.

– Genom hela projektet har det täta samarbetet mellan alla projektpartners varit en viktig framgångsfaktor för att utföra detta stora projekt, samt att vi lyckats lösa de flesta av våra utmaningar genom att vara lyhörda och flexibla. Samverkan i mellankommunala frågor kommer att ha stor betydelse för att våga ta större kliv framåt i klimatanpassningsfrågor, säger Susann Milenkovski, miljöstrateg på Region Skåne.

LÄS VIDARE