Första presidenthustrun som fortsätter arbeta

Hon är USA:s blivande första dam. Den 20 januari flyttar Jill Biden, 69, in i Vita huset. Med sin doktorsexamen i pedagogik är hon med all sannolikhet den mest välutbildade makan på 231 år.

Så träffade hon Joe Biden Bikini-kuppen under Joes möte Agerade mänsklig sköld