Utmaning att hålla full bemanning i förskolan

Av: Frida Carlqvist

Publicerad:
Uppdaterad:
Barn på dagis. Arkivbild.
Foto: Håkon Mosvold Larsen/ TT
Barn på dagis. Arkivbild.

Sjukskrivningarna har ökat på förskolor i Malmö under pandemin.

Dock känner man inte till några större utbrott bland kommunal förskolepersonal – men många bland personalen uttrycker en oro för coronaviruset.

– Det finns en oro i hela samhället för att bli smittad, den finns naturligtvis även bland personalen på förskolan, säger Lena Borglin, förskolerektor i Malmö stad.

Personalen på förskolorna har inte någon informationsskyldighet om sjukdomstillstånd till sin chef. Det svaret får Aftonbladet från samtliga rektorer som svarat på en enkätundersökning om läget på kommunala förskolor i Malmö.

Eftersom man inte har någon skyldighet att berätta vad man är sjuk i känner inte förskolorna till något utbrott bland personalen. Därför kan det ha förekommit fall utan att rektorerna fått reda på det. Smittskydd Skåne, som ansvarar för smittspårning, menar att även om man inte fått några signaler om större utbrott på kommunala förskolor, så är är det säkert så att smitta förekommer även bland förskolepersonal.

”Eftersom det pågår en samhällspridning av covid-19 i Skåne förekommer det naturligtvis fall bland personalen”, skrev Smittskydd Skåne i en kommentar till Aftonbladet i torsdags.

På fredagskvällen blev det känt att det finns fall bland personal på en privat förskola, som valde att stänga efter upptäckten, något som Sydsvenskan rapporterat om.

Sjukfrånvaron har ökat under pandemin i Malmö stad. I september låg bara sjukskrivningar på 11,32 procent bland pedagogisk personal på förskolorna i Malmö stad. Förra året låg motsvarande siffra på 9,10 procent. Sen tillkommer frånvaro för vab och annan ledighet.

– Eftersom gällande restriktioner är att du ska stanna hemma vid minsta symptom, så naturligtvis har sjukfrånvaron ökat. Det betyder att har du lite snuva eller halsont men i övrigt mår bra så ska du stanna hemma och inte komma tillbaka förrän du har två symptomfria dagar, säger Lena Borglin, rektor på bland annat Jägersro förskola.

Lena Borglin är en av fyra rektorer som svarade på Aftonbladets enkät om läget i på förskolorna. De rektorer som svarade har sammanlagt ansvar för totalt 20 förskolor i Malmö. Här är deras svar på fyra vanliga frågor kring förskolor i Malmö.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / TT
Arkivbild.

Har ni haft svårt att upprätthålla full personalstyrka under pandemin?

– Under våren och sommaren har det inte varit några problem, eftersom då hade vi mindre antal barn som vistades på förskolan. Nu under hösten har vi fler antal barn som vistas på förskolan. Om personal är frånvarande använder vi oss av vårt bemanningsteam. Vi försöker hålla nere rörligheten bland medarbetarna för att därmed minska risken för smittspridning, vilket är rekommendationen från Region Skåne. Därför är bemanningsteamen nu basplacerade på olika förskolor. Vi försöker också hjälpas åt inom förskoleområdet, säger Lena Borglin.

– I perioder har det absolut varit utmaningar i att hålla full ordinarie personalstyrka. Vi har och har haft en tydlig ordning kring hur vi ska utnyttja våra resurser i förvaltningen för att upprätthålla personalstyrkan på förskolor där det i perioder har varit tufft. Detta har gjort att vi har och har haft tillgång till vikarier som har resulterat i att vi har kunnat bedriva en bra verksamhet trots utmaningar. Medarbetarna på förskolan gör ett fantastiskt jobb och förstår vikten av att ge barnen en trygg vardag trots den komplexa situationen, säger Kathrine Haugland, rektor på Motettens, Visans, Operans och Almviksgårdens förskolor.

– Generellt just nu har förskolorna en närvaro av barn på cirka 70 procent, och närvaro av personal, på 81 procent, säger Marie Lejonklev, rektor på Dammfri, Ribersborg, Beritta Gurris, Fridhem och Mariehage förskolor.

– Självklart är det alltid ansträngt under delar av året, men vi har löst det, säger Susanne Brücher, rektor på bland annat Björkängens uteförskola.

En del förskolelärare är oroliga över att smittas på jobbet. Hur ser ni på det?

– Det finns en oro i hela samhället för att bli smittad, den finns naturligtvis även bland personalen på förskolan. Vi hanterar den genom att prata mycket om hur läget är, personalen får lyfta sin oro. Vi i ledningen informera löpande om hur Förskoleförvaltningen hanterar Covid-19. Det gör vi på infoträffar, APT, dialogsamtal och i förskolerådet. Personalen får möjlighet att vara delaktiga i hur utbildningen organiseras. Vi pratar även om att förskolan är viktig och personalen och gör en insats för samhället för att barnen får en meningsfull och lärande vardag. Jag måste säga att jag har fantastisk personal som är engagerade och gör ett bra jobb för barnen varje dag, säger Lena Borglin.

– Det är många i samhället i stort som är oroliga för att bli smittade så det har vi full förståelse för. Förskolan är både en samhällsviktig verksamhet och arbetsplats. Det är beslutat att vi ska hålla öppet av många olika anledningar så vi ser det som vårt ansvar att erbjuda våra yngsta medborgare och deras vårdnadshavare en så trygg och normal vardag som möjligt i en svår tid, säger Kathrine Haugland.

– Vi gör regelbundna riskbedömningar kring vårt arbete och våra medarbetare. Vi har nära och ofta dialog och samtal med våra medarbetare för att skapa lugn och förståelse. Vi är mån om att ha ledningsfunktioner på plats för att möta oro och frågor. Vi följer och förhåller oss till de rekommendationer och riktlinjer vi får från förvaltningen och Folkhälsomyndigheten, fortsätter Kathrine Haugland.

– Personalen i förskolan är inte annorlunda än personal inom andra verksamheter, när det gäller oro för detta virus, vi följer noga den information vi får från förvaltningen, och de riktlinjer som vi ska, säger Marie Lejonklev.

– Vi förutsätter att alla som kommer till förskolan är friska och symptomfria, säger Susanne Brücher.

Använder er personal någon skyddsutrustning på förskolan?

– På förskolan används handskar, handsprit och tvål och vatten. Handskarna används till exempel vid blöjbyte och hjälpa barnen med toalettbesök. Det kan även användas vid hantering av mat, säger Lena Borglin.

– Vi använder inte någon skyddsutrustning som till exempel visir eller munskydd. Inte som det ser ut nu. Detta är en fråga som just nu diskuteras i olika sammanhang och på olika nivåer men enligt de riktlinjer vi har nu så gör vi inte det. Vi använder såklart varmt vatten, tvål och handsprit och att hålla avstånd, säger Kathrine Haugland.

– I dagsläget använder vi inte ngn skyddsutrustning, enligt de direktiv förvaltningen lämnar. Vi kommer naturligtvis att förändra detta, om vi får andra riktlinjer, säger Marie Lejonklev.

– Vi följer de anvisningar som ges från Malmö stad med avstånd, god hygien mm, säger Susanne Brücher.

Hur undviker ni trängsel då barn ska lämnas eller hämtas?

– Vi försöker att hämtning och lämning så mycket som möjligt ska ske utomhus. I de fall barnen lämnas/hämtas inomhus ringer vårdnadshavarna på dörren och personalen öppnar och tar emot barnen, säger Lena Borglin.

– För vår del är vi ute så mycket som möjligt samt att vi ständigt är i dialog med vårdnadshavare kring att hålla avstånd och att det bara är en vårdnadshavare som hämtar och lämnar. Förövrigt så har vi stor spridning på när på morgonen och eftermiddagen vårdnadshavare hämtar och lämnar sina barn så vi har inte upplevd trängsel, säger Kathrine Haugland.

– Förskolorna har rutiner som innebär att barn hämtas/lämnas, så långt det är möjligt, utomhus, säger Marie Lejonklev.

– Vi har hela utemiljön till vårt förfogande på Björkängens uteförskola, säger Susanne Brücher.

Fotnot:

Enkäten skickades ut till 10 förskolerektorer i de kommunala förskolorna i Malmö stad. Fyra rektorer svarade, och totalt ansvarar de för sammanlagt 20 förskolor. De rektorer där det står att personen är rektor på bland annat en specifik förskola står det så eftersom frågorna ställdes om den specifika förskolan.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Publicerad:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN