Skickade svenska vapen till Libanon - kan ha brutit mot regelverket

USA kan ha exporterat svenska pansarvapen till Libanon - utan tillstånd från Sverige.

Nu undersöker Inspektionen för strategiska produkter om USA kringgått vapenreglerna.

Det rör sig om pansarvärnsvapnet AT-4 som används för attacker mot pansarfordon. Vapnen ska enligt ett inlägg på Vita husets hemsida ha levererats till landet för att stödja den libanesiska armén.

Måste godkännas av Sverige

Pansarvärnsvapnet AT-4 tillverkas av Saab Dynamics i Sverige och omfattas sedan 1983 av ett så kallat slutanvändarkrav. Kravet förbinder USA att meddela Sverige om vapnen skickas vidare till ett annat land.

Nu misstänker Inspektionen för strategiska produkter, ISP, att USA levererat vapnen till Libanon utan att be Sverige om lov. DN skriver om hur bilder på vapnen cirkulerat på flera internetsajter - och att de föreställer AT 4:or.

– Det skulle kunna vara de här vapnen, säger Jan-Erik Lövgren, ställföreträdande generalsekreterare på ISP.

Om vapnen tillverkades innan 1983 har USA handlat enligt reglerna. Ett annat undantag från reglerna gäller från 90-talet, då en mindre serie vapen tillverkades.

Kan ha brutit mot reglerna

Om de exporterade vapnen tillverkades efter 1983, eller om de inte tillhör serien från 90-talet, har USA brutit mot reglerna.

Hur troligt är det att USA exporterar vapen som är så gamla?

– Det går att förvara vapnen på ett sådant sätt att de håller i 20-30 år. Så visst är det möjligt, säger Jan-Erik Lövgren.

ISP har varit i kontakt med försvarsdepartementet i USA och har begärt att få information om vapnen.

– Det har sagt att de ska hantera ärendet skyndsamt. När vi får svar kommer vi att göra en analys som sedan skickas till UD. Om det visar sig att de brutit mot reglerna blir det en diplomatisk fråga.

Enligt ISP har tiotusentals pansarvärnsvapnet av typen AT-4 exporterats till USA sedan 1980-talet.

Vad är det som säger att de inte exporterats vidare utan Sveriges vetskap tidigare?

– Det kan man i och för sig inte veta. Det här avtalet förutsätter ju att staterna respekterar de åtaganden de åtagit sig.

ISP har varit i kontakt med Saab Dynamics.

– Det finns ingenting som tyder på att de har gjort något fel, säger Jan-Erik Lövgren.

Publisert: