Nyheter

Så blir nya betygssystemet

Av: 

Pär Karlsson

Anette Holmqvist

NYHETER

Det blir betyg från årskurs fyra - som ett frivilligt försök i som mest hundra skolor från 2017.

Regeringen har enats med Alliansen i en uppgörelse där båda sidor utropar sig till segrare.

Förslaget innebär också minskad läraradministration genom färre nationella prov.

– På några områden har vi i dag kommit överens. Det här är tid för ansvar snarare än konflikt, säger Gustav Fridolin, utbildningsminister (MP).

Sedan några veckor tillbaka har företrädare för S/MP-regeringen och Alliansens partier M, C, FP och KD fört förhandlingar om betygsfrågan. Kravet på betyg från fjärde klass var ett vallöfte från Alliansen och ett färdigt förslag för hur det skulle gå till fanns framtaget.

Men vid en presskonferens på onsdagen stod det klart att regeringen nu kommit överens med Alliansen på skolans område.

Frivilligt försök

Resultatet av kompromissen är ett försök där som mest 100 skolor ska införa betyg från fyran. Skolorna ska vara fördelade över landet och de socioekonomiska förutsättningarna ska variera.

Enbart skolor där lärare och rektorer i samråd med föräldrar själva vill se betyg i lägre klasser ska ingå i försöket, som ska följas av vetenskaplig utvärdering.

Försöket kommer att pågå under en period av tre år och med möjlighet till förlängning, så att det ska bli möjligt att följa effekterna av tidigare betyg även på längre sikt. Hela betygssystemet ska ses över och utvärderas innan 2020.

Färre centrala prov

Överenskommelsen innehåller också en rad andra delar. Bland annat minskad administration för lärarna genom att det de nationella proven som i dag finns i årskurs sex slopas och i stället görs frivilliga.

– Det är de senaste nationella proven, de från sexan, som fått mest kritik, säger Lena Hallengren, som är S utbildningspolitiska talesperson.

En annan del är tidigare stöd för eleverna, bland annat rörande de yngsta barnens läsutveckling.

Utropar sig som segrare

Uppgifter till Aftonbladet talar om att båda de politiska sidorna nu ser sig som segrare i betygsfrågan. Regeringen menar att den "säkrat dagens betygsålder vid årskurs sex" till 2020, utöver de max hundra försöksskolorna.

– Det blir ingen förändring på betygsområdet för de allra, allra flesta elever i Sverige på många år, säger en regeringskälla.

Även Gustav Fridolin, som tidigare varit starkt kritisk till tidigare betyg, framhöll samma sak. Han menade att regeringen genom överenskommelsen med Alliansen nu tagit ansvar för svensk skola och säkrat dagens betygsålder. Om han är beredd att ompröva betygsåldern framöver, om försöket skulle falla väl ut, ville han dock inte slå fast.

– Jag litar på professionen, säger han.

Enligt källor inom regeringen innebär uppgörelsen att Alliansen nu backat från det färdiga lagförslag som fanns, om tidigare betyg. Med en majoritet bakom sig i riksdagen hade Allianspartierna kunnat tvinga genom ett genomförande av betyg från fyran. Kursändringen som ledde till försöket uppfattas från regeringshåll som att Björklund "tvingats ge sig för en intern opinion".

"Skolan behöver lugn"

Men även inom Alliansen ser man sig alltså som segrare, därför att det 2017 blir tidigare betyg i ett antal skolor där personalen så vill.

– Det här är en stor seger, det är ett stort steg i rätt riktning, säger Jan Björklund, som skrattade bort uppgiften om att Alliansen nu backat.

– Vi har precis fått genom betyg från fyran, om än i en lite mindre omfattning först.

Flera tunga remissinstanser har tidigare sagt nej betyg i fjärde klass, men FP-ledaren står fast vid att han tror på tidigare betyg. Att Alliansen trots detta valde att inte tvinga genom förslaget i riksdagen förklarar Björklund med att man inte var säkra på hur Sverigedemokraterna skulle ställa sig i frågan, då partiet vacklat i stödet för tidigare betyg senaste tiden. Och också att svensk skola nu behöver få lugn och ro efter många reformer.

ANNONS

Fira in Mumindagen med muggen ABC! Beställ idag för leverans nästa vecka.

Extern länk från Cervera

Köp här!

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter