MP: 200 miljoner till ekojordbruk

avLisa Röstlund

VISBY. Miljöpartiet håller presskonferens i Almedalen.

Partiet lovar 200 miljoner kronor per år till miljövänligt jordbruk.

– Det behövs stora insatser för att rädda Östersjön, säger Åsa Romson till Aftonbladet.

I dag är Miljöpartiets dag i Almedalen. Presskonferensen klockan 10 är förlagd utomhus, vid en restaurang i centrala Visby, och störs av regn och det faktum att Alliansen lagt en presskonferens strax innan.

Alla journalister här får inte plats under tygtaket, som läcker in vattendroppar.

– Några hundra meter härifrån står en ohelig Allians, säger Fridolin.

Alliansen missar 14 av 16 miljömål, tar Romson upp.

Mer ekojordbruk

Romson visar en karta över utbredningen av bottendöden i Östersjön. Nu är en sjättedel av ytan död.

– Vi vill att Sverige tar ett mycket tydligare ledarskap, säger Romson.

– Vi presenterar en räddningsplan för Östersjön. Sverige har den längsta Östersjökusten och vi har också ett jordbruk som tagit ledningen, säger Fridolin. Vi ska nå 100 procent ekologisk produktion i Östersjöns avrinningsområden fram till 2030.

MP kommer nu med ett nytt förslag: att investera 200 nya miljoner årligen ur landsbygdsprogrammet till miljövänligt jordbruk.

– Det är en av de viktigaste åtgärder vi kan ta för att rädda Östersjön, säger Fridolin.

Finansieringen kommer alltså ur det befintliga jordbruksprogrammet.

– Där vill regeringen i stället använda det mesta till bredbandssatsningar, säger Romson.

MP vill minska beroendet av fossil fosfor, genom en återförd konstgödselskatt.

Hälften ska vara ekomat

Till 2020 ska 50 procent av maten som serveras i offentlig verksamhet vara ekologisk, är MP:s mål.

– Vi ska inte gynna jordbruk kring Östersjön som bidrar till dess övergödning.

Romson tar även upp de tre nya marina reservat som SVT rapporterade om i morse.

MP vill även ha en tuffare kemikaliepolitik, åtgärder mot spridning av mikroplaster, höja anslagen för åtgärder i havsmiljön.

– Det behövs mer internationell samverkan. Vi behöver stärka Östersjösamarbetet, säger Romson och frågar sig vad man egentligen har uträttat hittills.

– Vi måste ta på oss ledartröjan och sprida goda svenska exempel till länder omkring Östersjön.

Erlandsson: "En skymf"

Jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) är kritisk till förslaget:

– Det här är ett antal mål utan medel som riskerar att ytterligare slå ut svensk livsmedelsproduktion. Det ökar risken för ökad import av mat som i sin tur kan vara producerad med metoder som vi inte använder i vårt land.

Han anser att 200 miljoner är för lite för att täcka reformen.

– Ja, och dessutom är det inte finansierat. 200 miljoner, när vi lägger 500 miljoner på den ekologiska produktionen årligen sedan 2007, är egentligen en skymf mot det jordbruk som jag vill se växa.

Erlandsson håller med om att det är viktigt att minska utsläppen av gödsel till Östersjön.

– Det når vi genom de fortsatta insatser som redan är i gång, bland annat att vi hjälper bönder att inte använda mer gödsel, naturligt eller handelsgödsel, än vad grödan tar upp. Det har varit mycket framgångsrikt koncept som vi bland annat hjälper polackerna med.

LRF: "Ekologiskt inte det bästa"

Helena Jonsson, ordförande i Lantbrukarnas riksförbund, ser positivt på att deras intressefrågor väcks politiskt. Ursprungsmärkningen av mat på restauranger, som är ett annat av MP:s nya förslag, är hon särskilt glad över.

– Det är något vi jobbat för länge, och att man ska kunna ställa krav i offentlig upphandling, så det är jättepositivt.

Men återförandet av handelsgödselskatten är bara en finansiersingsåtgärd, anser hon.

– Den är ineffektiv och försämrar bara konkurrenskraften för svenska bönder globalt. Det är det mest överraskande förslaget.

Om man vill minska näringsutlakningen från odlad mark är ekologisk odling inte det bästa, enligt Jonsson.

– Konstgödsel kan läggas mer exakt. Den optimala mängden och fördelningen är svårare att avgöra med stallgödsel. Ekologisk och konventionell odling har olika fördelar, och jag tror vi behöver använda båda systemen för att komma tillrätta med ett hållbart jordbruk.

Naturskyddsföreningen för MP

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl är positiv till MP:s förslag.

– Det låter klokt. Vad gäller övergödningen är det väldigt viktigt att man har ett jordbruk med en klok användning av stallgödsel.

Naturskyddsföreningen förespråkar ekologisk odling framför konstgödsel.

– På gårdsnivå kan det läcka mycket både från ekologiska och oekologiska gårdar. Det handlar mycket om hur duktig man är på att hantera gödsel. Men ur ett systemperspektiv är det problematiskt att vi tar kväve från luften och pumpar in i jordbrukssystemet. Förutom klimat och mångfald är kvävecykeln det största miljöproblemet på jorden, att man laborerar med kvävet från luften in i konstgödsel. Ur det hänseendet är det bättre med ekologisk odling.

ARTIKELN HANDLAR OM