Inget svenskt militärstöd till Irak

Foto: Utrikesminister Carl Bildt (M).
NYHETER

Sverige kommer inte att ge militärt stöd till de kurdiska styrkorna i norra Irak som strider mot Islamiska statens jihadister.

Just nu pågår ett EU-möte i Bryssel om krisen.

– Vi måste bilda en gemensam strategi för att hjälpa Irak att motarbeta och övervinna hotet från den islamistiska terrorn, säger utrikesminister Carl Bildt till reportrar på plats i Bryssel.

Bildt hann med att kommentera Irakkrisen på vägen in till det extrainsatta mötet med EU:s utrikesministrar som EU:s utrikeschef Catherine Ashton kallat till. Högst på mötesagendan står frågan om Irak.

IS härjningar sätter skräck

IS snabba framryckning i norra Irak sprider skräck och hoppet har satts till de kurdiska peshmerga-krigarna att de ska kunna stoppa IS. USA och Frankrike var först ut med att leverera krigsmateriel till peshmerga. Inom kort kommer Storbritannien att leverera materiel, Tjeckien kommer att ta beslut om leveranser och Italien har meddelat att man undersöker möjligheterna att hjälpa militärt. Även Tyskland, som normalt är försiktigt, har gjort utfästelser om att tillhandahålla "icke-dödlig" utrustning, såsom bepansrade fordon, hjälmar och skyddsvästar till Irak. Men EU kommer troligen inte att kunna hitta en gemensam strategi för att stötta peshmerga direkt med vapen.

– Jag har bett om det här mötet för att Europa ska kunna mobiliseras och hjälpa irakierna och kurderna, säger den franske utrikesministern Laurent Fabius innan Brysselmötet, skriver AFP.

Kritik mot svensk hållning

Sveriges linje är att bistå med humanitära insatser, men inte militära. Den svenska regeringen får stöd av riksdagens EU-nämnd att bistå med humanitär hjälp.

– Jag har välkomnat det som USA gör i Irak, både flyginsatserna och det humanitära arbetet. Vi kan inte göra det (bistå militärt) av lagliga skäl, säger Bildt.

Det är ett argument som EU-nämndens ordförande, Allan Widman (FP), tycker är märkligt.

– Vi befinner oss i en situation där vi tycker att det är bra att man går in med militärt stöd för att undvika folkmord, men vi vill inte själva delta i detta. Det är en konstig hållning, säger Widman.

Trots det anmälde han inte någon avvikande mening på mötet, som det heter formellt, för att markera motstånd mot regeringens linje.

– Jag framförde min ståndpunkt, säger Widman.

TT