Förskolepengar får tummen upp av lärarfacken

Publicerad:
Eva-Lis Sirén.
Eva-Lis Sirén.

NYHETER

Regeringens satsning på mindre grupper och fler pedagoger i förskolan får tummen upp av lärarfacken.

– Det är mycket efterlängtat och en väldigt välkommen satsning, säger Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet.

Aftonbladet avslöjar i dag att S/MP-regeringen tillsammans med Vänsterpartiet kommit överens om förskolan i budgeten. Nästa år satsar man 415 miljoner för att minska "dagisgrupperna" och åren därefter 830 miljoner per år till 2018.

23 000 namnunderskrifter

Eva-Lis Sirén menar att satsningen är mycket efterlängad. Hon lyfter det "förskoleupprop" som löpt över landet och som samlat 23 000 namnunderskrifter för fler förskollärare och mindre barngrupper.

– Det finns ett mycket starkt tryck i den här frågan, säger hon.

Enligt Eva-Lis Sirén kommer pengarna att kunna gå till fler lärare i förskolans grupper, vilket hon menar är helt nödvändigt.

– Det är kraftfulla satsningar på svensk förskola som är nödvändiga. Under alldeles för lång tid har vi tagit förskolans kvalitet för given. I Skolverkets undersökningar toppar barngruppernas storlek föräldrarnas oro, så det här är mycket efterlängtat.

Men även om Sirén ger tummen upp för satsningen så menar hon att det kommer att krävas ännu mer framöver.

– Det är en stor brist på förskollärare i dag så det kommer att krävas ytterligare kraftfulla satsningar. Redan i dag finns förskolegrupper som inte har en enda anställd förskollärare, säger hon.

Även pengar till svaga skolor

Dagens Nyheter skriver i dag att regeringen också enats om särskilt stöd till skolor med låga resultat. Man satsar 475 miljoner nästa år.

Även det gillar Sirén.

– Man måste ha en mycket mera medveten resursstyrning. Vi vet att det finns ett samband mellan låga resultat och skolor med stora utmaningar. Det är också där har man har svårast att rekrytera lärare, säger hon.

Däremot, menar hon, att det kommer att krävas ännu mer. Däribland högre lärarlöner och ökade satsningar på särskilt stöd för elever.

Jansson framhåller tidiga insatser

Även Bo Jansson på Lärarnas Riksförbund ser ljust på den nya regeringens satsningar.

– Allt som satsas på tidiga insatser tycker vi är bra. Ju tidigare elever får stöd och hjälp desto bättre, säger han.

Jansson framhåller dock att det inte räcker med att satsa på förskolan. Även grundskolans klasser måste minskas och elevstödet öka. Lärarnas Riksförbund driver dessutom frågan om att förstatliga skolan.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN