Så ska han stoppa fågelinfluensan

NYHETER

Ministern kräver: Börja gör vaccin

1 av 2 | Foto: dödssmittan sprids Fågelinfluensa sprids mellan fågel och människa. Inget tyder ännu på att det sprids mellan människor.

Regeringen sätter nu hård press på Socialstyrelsen för att få fram medicin mot fågelinfluensan till hela svenska folket.

-Jag är medveten om att många människor är oroliga, säger folkhälso- och socialminister Morgan Johansson.

Efter president Bushs krav på läkemedelsindustrin ökar nu kraven på Socialstyrelsen som ska göra en snabb utvärdering om möjligheten att köpa antivirala mediciner till hela svenska befolkningen.

Utvärderingen ska vara klar 1 december.

Vaccin effektivt

Den effektivaste behandlingen är att skydda befolkningen med vaccin, en engångsinjektion. Men inget land har produktion av vaccin, forskning pågår, säger Morgan Johansson.

-Det vi är rädda för att fågelinfluensan ska smitta från människa till människa, men där är vi inte i dag. Men smittskyddsläkarna säger att det kan komma.

-Nu handlar det om att snabbt börja producera vaccin som finns i en krissituation. Socialstyrelsen har också uppdrag att se över hur vi bygger upp en egen tillverkning.

Bestämmer sig i höst

Regeringen kommer i höst att göra bedömningar vilken väg man ska välja för att klara vaccinfrågan. Om man ska:

1) Samarbete med övriga nordiska länder.

2) Följa Georg Bush och göra ett avtal med läkemedelsindustrin.

3) Bygga upp en helt statlig produktion.

Vem betalar?

-Det gör staten, man ska inte behöva betala själv för att bli skyddad, säger Morgan Johansson.

I slutet av september uttalade David Nabarro, WHO:s pandemisamordnare, att det är mycket troligt att fågelviruset snart muterat och kan smitta mellan människor.

Inga tecken ännu

Men enligt Smittskyddsinstitutet finns inga tecken på det.

-Det har inte framkommit något som tyder på att fågelinfluensaviruset sprids mellan människor, säger

Johan Struwe, på kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap på Smittskyddsintitutet.

Vaccinet räcker inte till alla

Ulla-Lene Österholm