Kostnad: 3,8 miljarder

NYHETER

Så rullar pengarna i svensk historias dyraste trafikförsök

1 av 4 | Foto: Missad betalning blir dyr Filippa Drakenmark Lindow, sektionschef på Kronofogdemyndigheten, och kronoinspektören Roger Eriksson är två av dem som ska se till att trängselskatten kommer in. Om du inte betalar inom fem dagar läggs nya avgifter på den ursprungliga kostnaden. Efter 60 dagar kan du vara tvungen att betala drygt 1 000 kronor.

Miljarderna rullar när myndigheterna rustar för vägtullar i Stockholm.

615 nya jobb skapas för att administrera försöket, bland annat domare, kronofogdar och trafikupplysare.

Det är det dyraste trafikförsöket i svensk historia. Och det största.

Sju månader kostar sammanlagt 3,8 miljarder, enligt regeringens beräkningar. Skattebetalarna i hela landet får stå för notan, men de inkomster försöket kommer att ge går till Stockholm.

– Vi hade velat ha ett längre försök, men experterna säger att den här tiden är fullt tillräcklig för att dra slutsatser, säger Margareta Olofsson, socialborgarråd (v).

Också miljöpartiet ville ha en längre försöksperiod. Men efter överklaganden samt politiska och rättsliga processer spikades perioden 3 januari till 31 juli 2006.

Mest bemanningsföretag

– För mig var det viktigt att försöket avslutades i så god tid före valet som möjligt, så att stockholmarna verkligen känner att de har avgörandet i sin hand, säger Annika Billström, finansborgarråd (s).

En stor del av kostnaden, en miljard, beror på den kollektivtrafiksatsning som redan är i gång. Med nya busslinjer, fler avgångar och nya infartsparkeringar. Över 200 nya busschaufförer har anställts.

– Ökningen är lika stor som hela Malmös kollektivtrafik, säger Peter Eriksson, språkrör (mp).

Men allra mest pengar, två miljarder, kostar satsningarna inom de myndigheter som berörs.

Just nu pågår febril aktivitet i Stockholm, Solna, Linköping och Örebro. Lokaler byggs om och ny teknik installeras.

Kundtjänst i Linköping

En del personer får fasta tjänster, men främst skapas jobben inom olika bemanningsföretag.

I Linköping kommer 300 personer från Manpower svara i telefoner som går till Vägverkets kundtjänst.

– Anställningar, oavsett vilka, är bra. Dessutom är kundtjänstjobb alltid eftertraktade. Många arbetslösa vill ha såna här jobb, säger Annika Lyttbacka, länsarbetsdirektör i Linköping.

Så här påverkas de olika myndigheterna:

Vägverket – 1 900 miljoner

Slukar 1,9 miljarder av den totala kostnaden. Dyrast är den tekniska plattformen för uttaget av skatt från bilisten och som köpts in via datorjätten IBM.

I kostnaden ingår också den kundtjänst i Linköping och Solna som ska bemannas av 400 personer när försöket är i full gång. Redan nu jobbar 50 personer, inom kort kommer fler till.

Personal och lokaler hyrs in.

– Dessutom har 20 personer i Solna och 30 på trafikregistret i Örebro avdelats för att jobba med projektet, säger Louise Jarn Melander, informatör på Vägverket.

Dessa 50 är redan tidigare anställda inom Vägverket men kommer under projektets gång att syssla med information om trafikavgifterna och att fastställa ägare till bilarna.

Skatteverket och kronofogden – 39 miljoner

Här räknar man med mer jobb och kostnader på 39 miljoner kronor. Skatteverket ska hantera besluten om skatt på mellan 10 och 60 kronor om dagen. Beloppet ska vara betalt inom fem dagar.

Två helt nya avdelningar byggs upp vid fordonsskatteenheten i Örebro. 40 personer projektanställs just nu för att svara på frågor och ge ut skattebeslut.

Om betalning inte sker i tid och om påminnelser inte ska kronofogden driva in skulden.

Med straffavgifter kan en biltullsavgift stiga från 10 till som mest 1080 kronor. Totalt anställs 29 personer vid kronofogdemyndigheterna. De får hantera ärenden i fem år framåt. Sen avskrivs skulderna.

Domstolarna – 50 miljoner

De rättsliga instanserna får mer att göra. Totalt kostar satsningen på länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt drygt 50 miljoner kronor.

Särskilt påverkas länsrätterna. För att klara det ökade antalet processer från missnöjda bilister behövs en ny personalstyrka på 65 personer. De flesta hyrs in men ett 20-tal får fasta tjänster.

Också kammarrätten räknar med fler ärenden. Överklagade skattebeslut hamnar här.

Totalt beräknas antalet ärenden öka med 7 600 stycken. Tolv nya tjänster skapas, varav fyra för domare som fastanställs. Övriga omplaceras, några hyrs in.

Regeringsrätten berörs mycket lite.

Stockholms stad och finansdepartementet

Ett särskilt miljöavgiftskansli har inrättats i Stockholm där ett tiotal personer redan jobbar. Snart är de 16 personer.

Också inom finansdepartementet har nya jobb skapats.

Tre personer ska jobba med projektet, däribland Lars Eric Ericsson, generaldirektör med placering i regeringskansliet, som redan jobbar med frågan.

10 kr blir en tusenlapp

Aftonbladet i går:

Trängselskatterna är tidernas största trafikförsök. Hela 3,8 miljarder kronor satsas på något som stockholmarna sju månader senare kan säga nej till i en folkomröstning. Över 600 personer anställs eller hyrs in för att klara att hantera den nya skatten. Aftonbladet har granskat myndighetskarusellen.

Anette Holmqvist