Får man teckna av profeten?

NYHETER

Frågor och svar om Muhammed

1 av 2 | Foto: epa
här ber miljoner Till Mekka, som är muslimernas heligaste stad, vallfärdar varje år miljontals troende. Här verkade och levde profeten Muhammed.

Vem är Muhammed?

Jan: -En profet som levde från cirka 580 till 632. Muhammed hade uppenbarelser som han ansåg kom direkt från Gud (Allah), förmedlade av ärkeängeln Gabriel. Han framträdde som profet och predikant och hans förkunnelse innebar att hans landsmän och medmänniskor skulle bekänna sig till en enda Gud i stället för flera olika avgudar.

Vad predikade han?

Jan: -Muhammeds mission präglades av ett starkt socialt engagemang för svaga grupper i samhället, för föräldralösa barn och änkor.

-Ett centralt tema är även varningar för den kommande Yttersta Domen som skulle föregås av väldiga naturkatastrofer.

-Till en början väckte hans predikningar löje och förargelse bland de ledande i Mekka och efterhand blev motståndet allt starkare då hans budskap utmanade samhällets traditionella värderingar och de ledandes ställning. Budskapet var att människan skulle dyrka Gud, vara Guds tjänare. Den som inte erkänner Guds välgärningar är otacksam.

När ökade hans popularitet?

Jan: -Muhammed och hans anhängare begav sig till Yathrib, som sedan fick namnet Medina. Där utvecklades den första muslimska staten. Muhammeds utvandring till Medina 622 e. Kr bildar startpunkt för den islamiska tideräkningen.

Är Muhammed viktigast inom islam?

Jan: -Som föredöme räknas han som viktigast, och som förmedlare av Guds uppenbarelse.

Får man avbilda Muhammed eller någon annan?

Jan: -Något generellt bildförbud finns inte i Koranen. Men däremot förbud mot avgudabilder (awthan, asnam). I traditionen finns utsagor som tyder på att Muhammed ogillat bilder av "besjälade varelser", människor, djur, änglar, demoner. Det finns traditioner om att Muhammed har sagt att "bildframställare" råkar illa ut på den Yttersta Dagen. Sedan är det olika åsikter om vad detta egentligen ska betyda. Det är inte bildförbudet i sig som åstadkommit krisen i dag, utan det faktum att det var karikatyrer, som då kan uppfattas som angrepp på tron.

Finns det avbildningar av Muhammed?

Jan: -Det finns rätt många avbildningar av Muhammed, till exempel i bokminiatyrer och tavlor. Ofta är det sådana som föreställer hans besök i helvete och himmel (mi"raj). Ibland är då hans ansikte dolt av en slöja, men ibland framställs han med ansiktet synligt. Avbildningar av det slaget är vanligare i shiitisk tradition och i den östliga delen av den muslimska världen. En del riktningar hävdar däremot ett totalt förbud att framställa honom i bild.

Varför fick nidbilderna av Muhammed sådana konsekvenser?

Jan: -Jag tror att bilderna fungerade som en gnista i en kruttunna. Människor var redan frustrerade. De har reagerat på Irakockupationen och på vad som händer i Israel-Palestina. Många känner sig hjälplösa när man inte har demokrati och inflytande på makten. Och så kommer en symbolfråga som är enkel att förstå: nidbilder av profeten, en medveten provokation mot människors tro. Så kan man psykologiskt förklara reaktionen. Och det är en stor provokation att göra hånfulla bilder av det som människor identifierar sig med.

Det här visste du inte om...

Läs mer:

Tidigare:

Protesterna mot karikatyrerna av profeten Muhammed fortsätter att rasa. nnMen vem var Muhammed? Och varför får man inte publicera bilder på honom? Svaren får du av Jan Hjärpe, 63, professor i islamologi. Här är andra delen av tre i Aftonbladets islamskola.

Anders Haraldsson