Miljöpartiet vill sparka ojämställda chefer

NYHETER

Kravet infört i partiets valmanifest

Borås

Statliga chefer som inte ser till att män och kvinnor har lika lön ska få sparken.

Kravet har förts in i miljöpartiets valmanifest.

- Det är bra. Det händer för lite på det här området, säger Ewa Larsson, ordförande i Gröna Kvinnor, som står bakom förslaget.

Hon påpekar att regeringen tillsätter en rad chefer till exempel inom högskolevärlden, där kvinnor fortfarande har lägre löner än män trots att de utför ett likvärdigt arbete.

Ewa Larsson tycker att den nuvarande jämställdhetslagen med likalönsprincipen är för tandlös. Därför vill hon att statliga chefer som inte lyckats leva upp till principen ska få gå när det är dags att förnya förordnanden. Larsson vill också att generaldirektörer och chefer på statliga bolag ska få sparken.

Inte omöjligt

Språkröret Peter Eriksson tycker inte att kravet som partikongressen i Borås röstades in i valmanifestet på lördagen är omöjligt att genomföra. Han påpekar att styrelsen för ett statligt bolag kan dra upp riktlinjer som en vd måste följa när han anställs.

Behandlingen av valmanifestet, som föreslagits av partistyrelsen, är kongressens huvudnummer. Det innehåller vallöften för 38 miljarder kronor. Peter Eriksson varnade för att lägga till nya, dyra löften.

Partistyrelsen undvek dock svidande nederlag under dagen. Bland annat röstades förslaget att pensionärerna skulle få 1 000 kronor mer i månaden ner.

- Ändringarna som gjorts är inte orimliga, sade Eriksson, sedan kongressen bland annat röstat igenom att momsen på ekologisk mat ska slopas helt, i stället för att sänkas från tolv till sex procent.

Religiösa friskolor

Efter en lång debatt sade kongressen nej till förbud för ensidigt religiösa friskolor med röstsiffrorna 128-30.

Flera ombud uttryckte oro för framväxten av religiösa friskolor, för att det leder till "enfald i stället för mångfald" när olika grupper inte möts, för att de företräder en förlegad kvinnosyn och ökar segregationen.

Ewa Larsson berättade att det i Botkyrka utanför Stockholm öppnas både en muslimsk och en kristen friskola.

- Lilla Beirut är på väg att byggas upp, sade hon.

Men flera ledande företrädare för partiet försvarade de religiösa friskolornas existens. De ansåg att det är fel att skylla segregationen på dem och påpekade att med ekonomiskt stöd till dessa skolor följer möjligheter att kontrollera dem.

- Ensidigt religiösa friskolor får inte finnas, eftersom de också måste följa läroplan och skollag, argumenterade Mats Pertoft.

Rätt välja barnomsorg

Miljöpartiet har länge förespråkat valfrihet i barnomsorgen och att föräldrar ska ges möjlighet att vara hemma med sina barn. Men kravet fanns inte med i valmanifestet.

Det vände sig kongressen emot och gjorde ett tillägg. Argument att det är en kvinnofälla bet inte på ombuden.

Beslutet blev att föräldrarna ska ha valfriheten att själva välja barnomsorg och att samhällets stöd till barnomsorgen ska komma alla barn till del.

Fakta/ Miljöpartiets valmanifest

Lillemor Idling/TT Peter Wallberg/TT