Skolministern: Jag vill ha mer personal i skolan

Av: Zendry Svärdkrona

Publicerad:
Uppdaterad:

Skolminister Ingegerd Wärnersson chattade på aftonbladet.se om förbättrad trygghet i skolan.

Hon berättar att hon inte var förberedd på att det som hände igår kunde ske i Sverige.

- För mig blev det en chock. Jag visste innan att det tyvärr finns knivar och andra tillhyggen på skolor. Men skjutvapen har jag inte hört talas om tidigare, säger Ingegerd Wärnersson.

Foto: GÖRGEN PERSSON

Stina säger: Vad ska man göra för att förbättra tryggheten i skolan?

Ingegerd Wärnersson säger: Ge tid till samtal. Prata med varandra om regler. Använd er av kamratstödjare, för att också ge trygghet så man har någon att prata med. En kamratstödjare har

blivit utvald av sina kamrater, och ska rapportera om de ser mobbning och sånt.

Kurt säger: När fick du kännedom om den tragiska händelsen?

Ingegerd Wärnersson säger: Genom TT-telegram strax efter 12:00.

Karin säger: Varför tror du att det blivit så våldsamt och stökigt i de svenska skolorna?

Ingegerd Wärnersson säger: Via de rapportera jag får nu har det inte blivit mera våld, men våldet har blivit grövre. Och jag tror att skolan är en spegel av samhället. Det som sker utanför

skolan syns också i själva skolan.

Titti säger: Kommers det att bli lika illa som i USA, där elever skjuter ihjäl varandra.

Ingegerd Wärnersson säger: Nej, det tror jag inte. Starkaste skälet till ett nej är att USA har helt andra vapenlagar och annan tillgång till vapen. Det är lättare att skaffa ett vapen i USA än i

Sverige.

Claes säger: Jag är orolig för mina barn. Är skolan en säker plats för dem?

Ingegerd Wärnersson säger: Ja, Claes. Om vi jämför med många andra arbetsplatser är skolan en säker arbetsplats. Men tyvärr måste man nog säga att man aldrig kan garantera en plats där

man är helt helt säker.

Karin säger: Tycker du man ska ha väktare på skolorna?

Ingegerd Wärnersson säger: Nej. Det ska vi inte. Det är viktigt att vi hela tiden arbetar för att vi ska få miljö som är trygg utan väktare. OM man ska ha väktare ska det vara för en kortare

period, med målet att förbättra tryggheten så att de kan tas bort helt.

Lina säger: Vad kan vi som elever göra för att förhindra att detta händer?

Ingegerd Wärnersson säger: Stötta alltid varandra som kamrater. Ställ upp för en kamrat som är mobbad. Var aldrig den tysta passiva mobbaren. Säg alltid ifrån. Var modig.

Migael säger: Har man inte väntat på en händelse som denna?

Ingegerd Wärnersson säger: För mig blev det en chock. Jag visste innan att det tyvärr finns knivar och andra tillhyggen på skolor. Men skjutvapen har jag inte hört talas om tidigare, det

blev en chock. Vad vi vet är att de som kom till skolan kom utifrån.

Martin säger: Varför är det inte mer vuxen närvaro ute i skolkorridorerna? Det är där mobbing förekommer. Redan för 10 år sedan var det så, och det har fortfarande inte blivit bättre.

Ingegerd Wärnersson säger: Martin, du har helt rätt. Jag har sett till att skolan ska få mer pengar de närmaste fem åren. det rör sig om 15 000 nya jobb som ska in i skolan. Min tanke är att

öka såväl trygghet, som att elevernas kunskaper ökar.

IT-Killen säger: Jag VET att det förekommer mycket pistoler i skolorna, så detta var väntat. Men vad gör ni för att få bort vapen,knivar m.m från skolorna ???

Ingegerd Wärnersson säger: Jag tror det handlar om att prata INNAN. Att förstå att det är lika farligt att bära en kniv, och säga att jag bär det som skydd om något skulle hända. Om man

bär det som självförsvar kan man ändå bli den som blir mördad. Det är viktigt att prata och kons

Ingegerd Wärnersson säger: konsekvenserna av våldet. Jag har precis fått en bok "storstadsvåld" som visar äckliga bilder från en akutmottagning av vad som händer på en akutmottagning.

Det är lätt att tro att människor ska kunna fungera som i en film. Resa sig upp när de är skadade till exempel.

Migael säger: Vem har ansvaret för det som inträffat?

Ingegerd Wärnersson säger: Det får vi se när brottsutredningen är klar. det är för tidigt att säga ännu.

linda säger: jag bor i smedjebacken och vi har haft slagsmål i skolan så att elever har fått åkt ambulans för att de blivit för svårt skadade. Vad tycker du om det? får det gå till så här?

Ingegerd Wärnersson säger: Nej. Det är viktigt att OM det sker våld i skolan, att de vuxna ingriper, och att det stoppas. Där är kamratstödjare viktiga och lärare som ser vad som händer. Att

man ständigt frågar hur stämningen är på en skola.

Kappe säger: Skulle det vara bra om det infördes straff för mobbing, som portning. Skulle det förbättra skolmiljön för de andra eleverna?

Ingegerd Wärnersson säger: Om tagit redapå vem som är mobbare, är det viktigt att man ser til latt det sker en åtgärd från skolan sida. För det mesta kan man lösa det med att mobbaren

flyttas, men det handlar om den särskilda situationen.

Kristian säger: Är det bara jag som ser att dagens föräldrar har en lättsammare attityd till föräldraskap? Är det inte dags att gå problemet på djupet?

Ingegerd Wärnersson säger: Klok kommentar. Föräldrar är de som har ansvaret för sina barn. Ingen har mer ansvar för sina barn. De måste vå¨ga sätta gränser och ge mer tid till sina barn.

Bine säger: Undra varför vi inte kan skruva klockan till baka när det gäller respekt så att lärarna har mera att säga till om det är alldels för slappt

Ingegerd Wärnersson säger: Jag är 54 år. Det var mycket mobbning när jag var liten, men då vågade vi inte berätta om det. Nu ska vuxna våga säga ifrån, lärare måste våga ingripa. Det vlar

mycket ansvar för vuxna att se och lysnna, och ta på allvar eleverna.

Sara säger: Lärare som blir uppskattade för de arbete som de gör kanske blir mer motiverade att hjälpa eleverna, tror du att nedskärningar hjälper detta?

Ingegerd Wärnersson säger: Nej, jag vill ha mer personal i skolan.

Anna säger: Hur kan sånt här hända i sverige??

Ingegerd Wärnersson säger: Nu vet vi att inte vi som land kan förskonas från det som sker i alla andra länder. men en sak är ändå bra med vårt land, trots det som hänt, och det är att vi har

en öppenhet. Och att vi trots detta pratat om vikten av respekt för varandra och demokrat.

Anders säger: Hur kan du forsvara skattesankningar nar skolmiljon blir allt varre? Ar friskolor ratt melodi?

Ingegerd Wärnersson säger: Nej, jag försvarar inte skattesänkningar. Jag tillför 17 miljarder kronor till skolan. Friskolor ska ha pengar på samma villkor som kommunala skolor.

Nora säger: Idag är det nästan vem som helst som är angagerad som kamratstödjare. Dessa ska bli utvalda efter hur stort intresse man har för att förändra och påverka slaggsmål och

mobbning. Hur ska man få lärare att reagera och bry sig inom detta område?

Ingegerd Wärnersson säger: Lärare ska engagera sig och bry sig, enligt skollagen och kursplanen. Skolledaren är ytterst ansvarig, och ska se till att lärarna får kunskap om hur de ska

uppträda mot eleverna.

Henrik säger: Socialdemokratin verkar ta det som är dåligt i USA men inte det som är bra.... tokhöga skatter, dålig social omsorg... hur fan ska ni ha det egentligen?

Ingegerd Wärnersson säger: Sverige har en mycket hög nivå av välfärd. Det har visat sig att det hjälper att ha höga skatter. Jag kommer alltid att tro på att alla tillsammans ska våra skatter

ska ge ökad trygghet för ALLA.

Moamed säger: Vad har du för ansvar när det gäller säkerheten i svenska skolan?

Ingegerd Wärnersson säger: Säkerheten på enskilda skolorna har kommunerna ansvar för. Jag har ansvar för att medverka till att lärare och skolledare får kunskaper om värderingar och

demokratiskt förhållnigssätt, och att det finns tillräckligt många vuxna i skolan.

Mattias säger: Vad anser du om övervakningskameror ?

Ingegerd Wärnersson säger: I dag har vi inte rätt att ha det. Jag vill ha ett samhälle där de inte behövs. Jag tycker inte svenska skolan i dag behöver sådana. Vi måste alla jobba för en bätytre

arbetsmiljö, utan kameror.

Ingegerd Wärnersson säger: Nu måste jag gå vidare. Men glöm inte, om vi ska få slut på våld och mobbning, så hänger det på oss själva. Vi vuxna har ett ansvar, vi är förebilder. För mig

är det viktigt att ge tid för samtal om värderingar. hur vi är mot varandra.

Moderator säger: Aftonbladet tackar alla som chattade. Tyvärr var skolminitsrens tid begränsad så bara en bråkdel fick svar på sina frågor.

Publicerad: