Kvinnor offrar oftare en njure för mannen

Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Kvinnor – i mycket högre utsträckning än män – är beredda att donera sin njure för att rädda sin partner.
NYHETER

Inte ens när det handlar om donerade organ tycks det råda jämställdhet mellan könen. För männen vill mycket hellre få än ge, visar det sig.

I dag, den 8 mars, firas den internationella kvinnodagen världen över. I år är det också de njursjukas dag såtillvida att World Kidney Day uppmärksammas för att belysa situationen för de miljontals människor världen över som lever med någon form av njursjukdom.

I ett försök att slå två flugor i en smäll och uppmärksamma de båda sätter nu de organisationer som arrangerar den internationella njurdagen – International Society of Nephrology (INS) och International Federation of Kidney Foundations – ljuset på kvinnors altruism vid njursjukdom.

Svårt veta varför

För det visar nämligen att kvinnor, i mycket högre utsträckning än män, är beredda att donera en njure för att rädda sin partner. Enligt studien fullföljde 36 procent av de kvinnor som ansågs kliniskt lämpliga donationen, medan bara 6,5 procent av de äkta männen gjorde detsamma.

"Det är svårt att veta exakt varför fler kvinnor än män donerar sin njure till sin partner, men studier visar att kvinnor i högre grad än män är motiverade av skäl som altruism och av en vilja att se sin familj att leva vidare", säger Adeera Levin, professor i medicin vid University of British Colombia i Kanada och tidigare ordförande för INS.

Anses olämpliga

Den aktuella studien publicerades 2016 och bygger på europeiska data från 2014 (Eurotransplant).

Till männens försvar kan anföras att något fler levande män (53 procent) än kvinnor donerade en bit av sin lever detta år. En förklaring till detta kan dock vara att kvinnor mycket oftare anses som olämpliga som donatorer, eftersom den donerade leverbiten oftast blir för liten för att transplantationen ska gå att genomföra.

Donera mera! 5 saker sjukvården skriker efter 00:38