Försäkringskassan: Klara dig själv, Mikael

Försäkringskassan kastar ut Mikael Andersson, 49.

Avsaknad av ben och armar är inte ett tillräckligt starkt skäl för att få hjälp i det nya tuffa Sverige.

– Jag straffas för att jag kan borsta tänderna själv, säger Mikael Andersson.

Mikael Andersson föddes utan ben och armar.

Läkarna dömde honom till ett liv på institution.

Idag driver Mikael Andersson en framgångsrik föreläsningsverksamhet samtidigt som han tar hand om sina fyra barn.

Mot alla odds lyckades han skaffa sig en värdig tillvaro.

Men livet är inte en dans på rosor utan ben och armar.

– Jag har ett stort behov av hjälp i min vardag, säger Mikael Andersson.

Fram tills nu har hustrun Christina varit Mikaels assistent.

– Hon tar de bitar jag inte kan.

Men nu drar Försäkringskassan in hjälpen.

Grundläggande behov

Förklaringen är en förändring av reglerna för vad som räknas som ett grundläggande behov som berättigar till assistans.

–Tillreda mat och diska är inte längre ett grundläggande behov.

Mikael Andersson når därmed inte upp till de 20 timmar som han behöver för att få hjälp av Försäkringskassan.

Konsekvensen: han förlorar all hjälp.

– Värsta scenariot är att min fru måste gå ut och söka annat jobb. Då kanske jag inte längre kan bedriva min föreläsningsverksamhet. I värsta fall blir jag sjukskriven på heltid.

”Vänner har drabbats”

Mikael Andersson står dock inte helt ute i kylan.

När Försäkringskassan ger kalla handen står kommunen redo att ta emot.

– Det kan gå bra. Men det är en stor oro och en stor osäkerhet. Oavsett finns en risk att det leder till en stor försämring.

Mikael Andersson tycker sig ha anledning att vara orolig.

– Jag har många vänner som drabbats av det här.

Mikael Andersson poängterar att han inte skyller på handläggaren på Försäkringskassan.

– Hon har bara följt regelverket. Det här är ett systemfel.

Nu efterfrågar Mikael Anderssonen en debatt om den hjälp som funktionsnedsatta får i dagens Sverige.

– Det är ett för stort fokus på vad assistans kostar. Ingen pratar om vilka värden de tillför, vad assistans innebär för livskvaliteten. Jag önskar att människor såg funktionsnedsatta som en tillgång och inte bara som en kostnad.

Saknas statistik

Enligt Försäkringskassan beror Mikael Anderssons förlorade assistans på en ny rättspraxis.

– Det är ingen lag som har ändrats utan det har kommit en rad domar som visar hur lagen ska tolkas, säger Susanne Moverare, nationell försäkringssamordnare.

Förbereda och dela mat är inte längre ett grundläggande behov enligt lagen.

Hur många som påverkats av den nya praxisen har Försäkringskassan inte siffror på.

– Den har påverkat i vissa fall, men det är ingen stor massa som fått indragen ersättning. Enligt Försäkringskassans statistik har en majoritet antingen fått en oförändrad eller förhöjd assistans vid omprövning de senaste åren, säger Susanne Moverare.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN