Kungen vill ha mer pengar

Av: Richard Aschberg

Publicerad:
På officiellt uppdrag i KIna.
På officiellt uppdrag i KIna.

NYHETER

Kungen begär nu ökade anslag av skattebetalarna – men vill inte berätta vad han ska använda pengarna till.

Hovstatens budget är hemlig.

– Därför redovisar inte vi vad vi skulle äska för köpta tjänster, fastighetskostnader eller vad det kan vara. Då äskar vi av tradition i stället uppräkning med kostnadsökningarna, säger hovets överintendent Jan Lindman.

Kungen vill av allt att döma ha påökt med mångmiljonbelopp för de kommande tre åren. Officiellt begär han pengarna som kompensation för löne- och prisökningar.

Men pengarna kan mycket väl vara tänkta för andra ändamål.

– Vanliga myndigheter redovisar sin budget på någorlunda detaljerad nivå och där beskriver budgeten vilka pengar de önskar, säger Jan Lindman

– För hovstatens sida är det så att vi inte är offentliga, vi redovisar inte vår resultaträkning och budget offentligt.

”Omfattande” program

I stället för att berätta exakt vad pengarna ska användas till har hovet år efter år bara talat om "uppräkning av anslaget med avtalsenliga lönehöjningar och KPI-uppräkning".

I år fick hovet drygt 124 miljoner av skattebetalarna, en summa kungen uppenbarligen inte är helt nöjd med.

"Kompensationen för pris- och löneomräkningar utgår med 602 tkr medan utfallet förväntas bli ca 4 600 tkr", skriver hans ekonomiansvariga i budgetunderlaget till finansdepartementet.

Där beskrivs också kungafamiljens program under 2012 som "omfattande". Prinsessan Estelles födelse medförde dop och andra ceremonier.

"Årets inkommande statsbesök kom från Finland samt det utgående statsbesöket gick till Sydkorea. Officiella besök ägde rum från Storbritannien och Tyskland. Till detta kommer kommunbesök och andra besök runt om i landet.", skriver hovet i budgetunderlaget.

Krav på redovisning

Hovet uppger också att dess informationsavdelning har gjort nya satsningar: hemsidan har uppdaterats, kungahuset finns på Facebook och har en app till mobiltelefoner för guideinformation.

Parallellt med hovets äskande om mer pengar pågår det också diskussioner om en ökad öppenhet.

Från flera håll har det rests krav på att kungen, liksom alla andra som får anslag, måste börja redovisa vart pengarna tar vägen.

– Vi har ju kontaktats av finansdepartementet som i sin tur av regeringen har fått det här uppdraget av riksdagen att ta upp diskussioner om ökad insyn, säger Jan Lindman.

Publicerad: