Mejla

Wolfgang Hansson

Jagland vill förhindra att EU faller samman

NYHETER

Ett invändningsfritt pris som påminner om krigen som gjorde att unionen bildades

Att ge EU fredspriset ligger helt i linje med Thorbjörn Jaglands aktivistiska sätt att använda priset.

Han vill ge ett krisande EU lite råg i ryggen och förhindra att unionen faller samman.

Budskapet är: Skärp er annars går det åt helvete.

Nobelkommittén består av norska politiker från Stortinget. Men det är ordföranden och den före detta socialdemokratiske ledaren Thorbjörn Jagland som håller i taktpinnen.

Han har öppet sagt att han vill använda priset inte bara för att belöna gjorda insatser utan också för att försöka påverka den fredliga utvecklingen i världen i rätt riktning.

Ett typexempel var när USA:s president Barack Obama fick priset 2009. Alla undrade för vad.

Nobelkommittén fick mycket stark kritik för det valet. Jagland tyckte det var självklart.

Obama fick priset som en uppmuntran för att våga bryta med George W Bush solospelande på världsarenan och istället leda en mer fredsinriktad supermakt.

Fredsprojekt

Jag förställer mig att Jagland resonerar på ett likartat säg när det gäller EU, fast lite omvänt.

EU är tveklöst ett fredsprojekt. Det är bara drygt 60 år sedan som Europa låg i ruiner efter två världskrig där miljontals människor dödades. EU är förmodligen den enskilt viktigaste faktorn till att de öppna såren kunnat läka på så relativt kort tid.

I dag är det 27 länder som samsas inom EU. Många fler knackar på porten.

De saknas inte konflikter mellan länderna men man pratar med varandra istället för att döda varandra. Mycket större fredsgärning än så går inte att åstadkomma.

Största krisen

EU kunde ha fått priset när som helst. Organisationen har flera gånger varit uppe till diskussion på Nobelkommitténs hemliga möten. Men det har alltid funnits någon annan som känts mer akut och aktuell.

När EU till slut får priset så är det i en tid då organisationen står inför sin största kris sedan bildandet.

Vilket är typiskt för Thorbjörn Jaglands sätt att använda priset.

I tider då det bara kommer ut negativa nyheter från EU om krisande euro, massarbetslöshet, recession och främlingsfientlighet vill den norska Nobelkommittén ge organisationen en välbehövlig vitamininjektion. Något för medlemsländerna att känna stolthet över och samlas kring.

Förhindra sönderfall

Men de vill också förhindra ett fruktat sönderfall av EU. Skuldkrisen har satt ett enormt tryck på organisationen. Grekland är på vippen att kastas ut ur eurosamarbetet. De 17 euroländerna vill gå vidare men en mer politisk union medan Storbritannien drar åt motsatt håll. Premiärminister David Cameron kan mycket väl tvingas hålla en folkomröstning om EU-medlemskapet inom några år.

Tyskland och Grekland är i luven på varandra. Det förr så intima samarbetet mellan de forna fienderna Frankrike och Tyskland går på sparlåga. Om inte politikerna håller tungan rätt i mun kan organisationens framtid hotas.

Det vill Jagland förhindra. Han vill påminna EU:s medlemmar om vad som är själva grunden för samarbetet, fredstanken. Och vad som kan hända om de inte skärper sig.

Hånfull

Priset höjer EU:s status även gentemot en alltmer hånfull omvärld.

Det är en enhällig kommitté som står bakom beslutet men även nu kommer Jagland och Nobelkommittén att få kritik. Den här gången från norrmän. Norge står utanför EU och har gjort så hela tiden. Vilket inte hindrar att det pågår en hätsk debatt mellan de som vill ha med Norge i EU och de som föredrar det samarbetsavtal som man har i dag.

Att EU får fredpriset kommer att uppfattas som en kraftig inlägg i debatten för ett EU-medlemskap.

Men utifrån sett är priset invändningsfritt.

ANNONS EXTERN LÄNK

Nu smygstartar rean hos Cervera: 30-50 % rabatt på utvalda varor!

Cervera

Av: 

Wolfgang Hansson

Publisert: