Psyksjuk av mobilstress

NYHETER

Forskare: Det finns ett klart samband

Foto: Kim Holm, 25, Maria Persson, 31 oxh Hampus M. Kvarnhusen, 25, tycker olika om mobilstressen.

Fick du många sms i går? Det kan vara därför du sov dåligt

i natt.

Forskare vid Göteborgs universitet har hittat ett samband mellan mobilanvändning och psykisk ohälsa.

Undersökningen där forskare följt unga vuxnas mobilvanor har pågått i flera års tid.

I studien fann forskarna att det för kvinnor fanns ett samband mellan hög användning av mobiltelefon och rapporterad utdragen stress ett år senare.

Forskarna har hittat samband

För de som använde e-post och chat ofta har forskarna hittat samband med depressionssymptom ett år senare.

För män gällde att ett högt antal mobilsamtal och sms per dag hade ett samband med sömnbesvär ett år senare.

– Det är naturligtvis intressant och nu ska vi försöka

ta reda på varför det hänger ihop, säger Sara Thomée, psykolog och dok­torand vid institutionen för arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet.

Stressande att alltid vara nåbar

Hittills har forskarna följt ett 30-tal personer i åld­rarna 18–25. Först studerades deras mobilanvändning och nu har forskarna också gjort djupintervjuer.

En enkel slutsats är att det är stressande att alltid vara nåbar.

– De har själva fått reflektera över eventuella samband och nu jobbar vi med att sammanställa resultaten, säger Sara Thomée.

Emma Johannisson