Räddningstjänsten: Se över ditt hus

NYHETER

Förbereder sig inför stormens ankomst ikväll

Räddningstjänsten i Stor-Göteborg förbereder sig nu inför stormen och uppmanar husägarna att göra likadant.

Räddningstjänsten följer hela tiden hur vädret utvecklar sig via SMHI och också hur Danmark drabbas, eftersom stormen beräknas komma in från väster.

– Vi inventerar så att vi har tillräckligt med sandsäckar, pumpar och annan materiel som kan behövas vid översvämningar. Så att vi vet vad som finns och var, säger Anders Kimfors på Räddningstjänsten.

Räddningstjänsten för Stor-Göteborg har ansvar för samordningen i sex kommuner och här gäller det också att vara förberedd om stormen skulle slå till ordentligt. Listor över personer som Räddningstjänsten behöver ha kontakt med i de olika kommunerna upprättas och olika områden där det kan uppstå problem identifieras.

Anders Kimfors uppmanar husägare att se över sina fastgheter.

– Rensa alla dagvattenbrunnar, se till att inget sitter löst och kolla presenningar. Vi har inte möjlighet att åka ut till alla enskilda husägare, utan måste koncentrera oss på helheten, säger han.

Under morgontimmarna beräknas stormen nå sin kulmen i Västsverige. Anders Kimfors tycker inte att det är motiverat att beordra folk att hålla sig inne.

– Men man kan ju gott fråga sig om den här resan verkligen är nödvändig då, säger han.

Eric Thorsson