”Fullfölj skatteväxlingen”

NYHETER

Jan Lindholm (mp)

Måste vi ändra livsstil för att kunna hejda den globala uppvärmningen?

- Beror på vad som avses både med ”vi” och ”livsstil”. Men ständigt ökad konsumtion av ändliga resurser är en form av ”livsstil” som vi alla måste byta bort. Det berör dock inte alla ”vi” på jorden.

Vilket politiskt beslut är viktigast för att vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser i Sverige?

- Att fullfölja den gröna skatteväxling som miljöpartiet startade under förra mandatperioden.

Regeringen har utlovat en skattereduktion på 10 000 kronor för privatköp av miljöbilar. Är rabatt på miljöbilar en bra idé för att minska utsläppen? I så fall hur hög bör den vara?

- Nej, det ger bättre styreffekt att påverka användningen av fossil energi än att stimulera enskildas investeringar, där är marknaden att föredra.

Människans utsläpp av växt­hus­gaser påverkar Sveriges och jordens klimat. Vad gör politikerna åt utsläppen? Aftonbladet frågade riks­dagens 349 ledamöter.

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM