Vården i väst dålig på kvinnovåld

NYHETER

Kritiseras för att inte kunna möta drabbade

Sjukvården i Västra Götaland har inte tillräcklig kunskap för att ta hand om våldsutsatta kvinnor.

I alla fall om man får tro den granskning som Rikskvinnocentrum i Uppsala gjort.

Rikskvinnocentrum – numer Nationellt kunskapscentrum för mäns våld mot kvinnor – har listat tio olika insatser som sjukvården bör sätta in för att hjälpa våldsutsatta kvinnor.

I Västra Götaland erbjuds bara tre.

Sjukvårdspolitikern Annelie Stark (s) är bekymrad.

– Det behövs kraftåtgärder, vi måste bli bättre, säger hon.

Av de tillfrågade instanserna är primärvården sämst rustad för att ta hand om kvinnorna. Ett stort problem eftersom det är dit kvinnorna ofta vänder sig, menar forskarna bakom rapporten.

Bättre kunskaper behövs

– Det gäller att kunna ställa rätt frågor och där fattas kunskap ute bland de som möter kvinnorna, säger Stark.

Till viss del har Västra Götalandsregionens sjukvårdsutskott redan påbörjat en förbättring.

Tidigare i höstas fattades beslutet om att ett kunskapscentrum för våldsutsatta kvinnor ska stå klart 2008.

– Rapporten gör att vi kan poängtera ännu mer att det inte är en mottagning som behövs, utan kunskaper ute på enheterna, säger Annelie Stark.

Insatserna i Västra Götaland

Emma Johannisson (.se)