I höst införs ordningsbetyg

NYHETER

Är tänkt att sätta stopp för skolk och bråk

Skolk, sen ankomst och svordomar är inte acceptabelt i skolan.

Det menar stockholmspolitiker som nu vill sätta stopp för skolungdomarnas negativa beteende.

Ordningsbetyg i grundskolan är politikernas recept på studiero och redan till hösten kommer det vara ett faktum.

De svenska eleverna halkar efter jämnåriga elever i andra länder, enligt den internationella studien TIMSS (2003).

Enligt skolborgarrådet Lotta Edholm (fp), Cecilia Brinck (m) och Nina Ekelund (kd) är anledningen dålig ordning i skolan. Det skriver de i DN Debatt.

Genom att införa skriftliga ordningsomdömen som i högre årskurser och gymnasiet ska skrivas in i terminsbetygen, ska det bli ordning och bättre studieresultat.

– Det är självklart att det finns ett samband mellan vikande resultat och stökiga skolmiljöer. Hur ska lärare kunna koncentrera sig på att undervisa när en stor del av uppmärksamheten måste ägnas åt att hålla efter elever som bråkar och stör ordningen? skriver de och tillägger att det måste vara lugnt i ett klassrum för att undervisningen ska fungera.

Mobbning och våld

Politikerna vill även få bukt med mobbningen i skolan och våldet mot lärarna.

Eleverna kan redan från höstterminen 2007 förvänta sig en betygsättning av sitt beteende.

– Vi kommer redan från och med höstterminen, som första svenska kommun, att införa en form av skriftligt ordningsomdöme. Föräldrar, och eleverna själva, kommer därmed att svart på vitt se hur deras beteende uppfattas av skolan, skriver politikerna på DN Debatt.

Enligt politikerna kommer betygen i ordning leda till att oordning i skolan blir mindre accepterat. De drar paralleller till olovlig frånvaro, som efter att man skrev in det i terminsbetygen på Stockholms stads gymnasieskolor, sjönk snabbt.

Fler åtgärder

Lotta Edholm, Cecilia Brinck och Nina Ekelund anser dock att det inte räcker med ordningsbetygen. Därför vill de utöver ordningsbetyget även vidta en rad andra åtgärder.

– I budgeten för 2007 och förslaget till verksamhetsplan föreslås därför bland annat att skolk återigen ska redovisas i terminsbetygen, att möjligheterna att flytta mobbare ska undersökas och att lärarnas disciplinära befogenheter måste tydliggöras och, i den mån det är möjligt, utökas, skriver de.

Så fungerade ordningsbetygen

Relaterade artiklar:

Susanna Vidlund