Okänt virus dödar sälarna

NYHETER

Kan vara farligt för människor

Det är inte sälpest, utan ett ännu okänt virus, som i sommar dödat 90 sälar längs Västkusten och omkring 100 i Danmark.

Nu varnar forskarna för kontakt med sjuka eller döda sälar.

Proverna har analyserats i England. Vad som orsakat de nya dödsfallen vet man ännu inte.

– Vi arbetar med flera olika typer av analyser. Sälarna har ju dött på grund av lunginflammation. Vi har testat om det är en bakterie som har orsakat det här, men undersökningarna hittills visar att det inte har en bakteriell grund. Nu undersöker vi virus som kan ge upphov till liknande symptom, säger Tero Härkönen, förste intendent vid Naturhistoriska riksmuseet.

Även äldre sälar

Men sälpestviruset PDV rör det sig i vart fall inte om.

Tero Härkönen förklarar att de prover som tagits var av mycket god kvalitet och att det engelska laboratoriet borde ha kunnat konstatera om det hade varit frågan om PDV.

Att det inte rör sig om detta virus stämmer också med uppfattningen att sälar äldre än fem år inte ska kunna drabbas, de är immuna. Men när epidemin nådde Sverige var tio procent av de döda sälarna mycket över fem år.

TT: Har du någon teori redan nu om vilket virus det kan handla om?

– Naturligtvis har jag det, men det vore alldeles för spekulativt att gå ut med det. Vi kommer stegvis att komma allt närmare, men jag kan inte ge någon tidsram för det.

TT: Hur allvarligt ser du på den här nya epidemin?

– För knubbsälstammen ser det inte ut som att det skulle påverka den i nämnvärd omfattning över huvud taget. Problemet är att vi inte vet vad det är för typ av virus, och om det kan gå över till andra djur och ställa till med större problem där, säger Terö Härkönen.

Det är viktigt att de som hanterar ilandflutna sälar ska iaktta stor försiktighet. Sälkropparna ska betraktas som smittsamma. Fältundersökningarna antyder att det finns sjuka djur ute i kolonierna, varför varken människor eller husdjur bör komma i kontakt med vare sig levande eller döda sälar, säger Tero Härkönen.

TT