Biltätheten näst lägst i Uppsala län

NYHETER

Bara Stockholm har färre bilar per 1000 invånare

Foto: Uppsala län har näst lägst biltäthet med 435 bilar per 1000 invånare.

Uppsala län har näst lägst biltäthet i landet med 435 bilar per 1000 invånare. Bara Stockholm har färre bilar per invånare.

Det visar siffror hämtade ur branschorganisationen Bil Swedens årsbok.

Flest bilar per invånare finns på Gotland som är biltätast i landet med 552 personbilar per 1000 invånare. På andra plats kommer Dalarnas län följt av Jämtland. Stockholm har lägst biltäthet med 401 bilar per 1000 invånare, enligt siffror hämtade ur branschorganisationen Bil Swedens årsbok. Näst lägst biltäthet med 435 bilar per invånare har Uppsala län.

Av alla svenskar är det 83 procent som äger eller har tillgång till bil. Vanligast med bil är det hos sammanboende med barn medan ensamstående kvinnor med barn i lägst utsträckning har bil.

Volvo är fortsatt den klart vanligaste bilen i Sverige. Var fjärde bil som rullar på vägarna är en Volvo. Därefter kommer Volkswagen och Saab som inte ens tillsammans når upp till Volvos dominans.

Aftonbladet.se/TT