”Det är bra för Sverige”

EU-minister Cecilia Malmström svarade på aftonbladet.se:s frågor om Lissabonfördraget.

Läs hela chatten!

Cecilia Malmström säger: Hej nu är jag på plats och svarar gärna på dina frågor. Cecilia

Lars Ümlaut säger: Vad går egentligen Lissabonfördraget ut på, i grova drag?

Cecilia Malmström säger: Hej Lars, Det är ett mer modernt regelverk över hur Eu skall fungera med 27 eller fler länder. Jämfört med dagens fördrag gör det EU öppnare, effektivare och mer demokratiskt.

Nette säger: Vad har det för nackdelar och fördelar?

Cecilia Malmström säger: Hej Nette. Jag ser faktiskt mest fördelar i och med att fördraget sätter medborgaren i fokus, förenlar beslutsfattandet, öppnar upp beslutsfattandet och ger mer makt och insyn till riksdagen. Hade jag skrivit det själv hade jag gärna sett att man rensat mer bland EUs beslutsområden.

SOFIA säger: Hej! Kan du kort berätta om hur denna lag kommer att gynna Sverige? //Sofia

Cecilia Malmström säger: Hej Sofia. Det är ett omfattande regelverk som berör många områden. Det blir lättare för dig som medborgare att få insyn i EUbesluten. Det blir en stadga för grundläggande rättigheter som stärker tex diskrimineringsarbetet och jämställdheten. De nationella parlamentet får mer insyn och makt i besluten. EU får bättre möjligheter att fatta beslut rörande polissamarbete, kampen mot trafficking och narkotikahandlare. Det skrivs in att EU:s klimat och miljöarbete är ett viktigt mål. Allt detta är bra för Sverige.

Nette säger: Varför vet Svenska folket så lite om lissabonfördraget? Vad hade man kunnat göra annorlunda, så att vi skulle veta mer om det?

Cecilia Malmström säger: Hej Nette Vi har försökt att bidra till kunskpen om fördraget. Det har remissbehandlats två gånger, vi har skickat ut fördraget till alla samhällskinskapslärare i landet. det finns en hemsida med mycket information på regeringen.se och jag har själv deltagit i många debatter och seminarium runt omkring i landet. Jag beklagar att det inte varit mer debatt.
J.T. säger: Är inte fördraget redan kört med tanke på att Irland sagt nej i sin folkomröstning?

Cecilia Malmström säger: Hej JT. Nej alla länder har rätt att säga sin mening om fördraget och det har också irländarna uppmuntrat oss till.

Oscar säger: Om detta förslag går igenom kommer det gå på ett odemokratisk sätt. Irland,Frankrike,Danmark folk röstade imot detta, EU ledarna ändrade knappt förslaget och nu försöker få igendom det genom att gå runt systemet utan att låta folk rösta. Vad tycker du om detta?

Cecilia Malmström säger: Hej Oscar. varje land beslutar som de brukar. Spanien och luxemburg har också folkomröstat, de röstade ja. I Sverige brukar riksdagen alltid besluta om internationella fördrag och dte är rimligt att så sker även denna gång. Båda fördragen har varit ute på bred remissrunda.

säger: har du sagt att lissabonfördragt är det mest demokratiska fördraget? Varför får vi ej rösta om det i demokratins anda? Är du rädd att ditt demokratiska förslag nerröstas?

Cecilia Malmström säger: ja, jag tycker det är det mest demokratiska vi har haft hittills. I Sverige brukar vi inte folkomrösta om internationella fördrag, därför är det rimligt att riksdagen får rösta även om detta.

Amir säger: Hej Cecilia! Lissabonfördraget innebär att EU-domstolen i formell mening får rätt att överpröva den svenska kollektivavtalsmodellen. Är det inte bättre att skjuta upp beslutet?

Cecilia Malmström säger: Hej Amir. Nej, Lissabonfördraget innebär inte något hot mot den svenska kollektivavtalsmodellen. Tvärtom, stärks arbetstagarnas rättigheter i fördraget. Något som även LO påpekar.

Moderator säger: Sista frågan!
nja säger: Är vi inte på väg mot Federationen Europa?

Cecilia Malmström säger: Nej, EU består av självständiga stater som har beslutat att överlåta vissa beslut till gemensamma EU-organ. Det gör vi därför att vi tror att vi har bättre möjligheter att lösa vissa gemensamma problem tillsammans. Till exempel klimatfrågan, brottsligheten och fattigdomsbekämpning.

Moderator säger: Då tackar vi Cecilia Malmström och er läsare för alla intressanta frågor!
Cecilia Malmström säger: Tack till aftonbladets läsare för alla intressanta frågor! Jag hoppas på en fortsatt diskussion!

Publisert: