”Ett steg i rätt riktning men är ännu inte optimal”

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-12-04

Några av rösterna i debatten tycker till om nya fildelningslagen

I dag presenterade justitieminister Beatrice Ask det nya förslaget på fildelarlag, IPRED, som är tänkt att stoppa fildelarna. IPRED har den senaste tiden skapat en stor debatt, så här tycker några av rösterna om den proposition som regeringen beslutade om i dag.

Johan Linander (c) kritiker inom alliansen

Vad tycker du om den nya fildelningslagen?

—Den nya lagen är bättre än det första förslaget som lades i den tidigare remissen, men jag är ändå inte helt nöjd. Jag skulle vilja ha en lösning där man inte alls lämnar ut identiteten på de som fildelar. Men med förbättringarna som är gjorda i det nya lagförslaget innebär ändå en rimlig kompromiss.

Vilken punkt / vilka punkter är bäst/sämst ?

— Jag tycker dock att det är bra om man kan nå dem som tillgängliggör filmer som inte ens gått upp på bio och som därmed orsakar stor ekonomisk skada. Att lagen säger att de som laddar ner ett par, få verk inte omfattas är ett steg i rätt riktning. De ska inte behöva vara oroliga.

Hur kommer lagen att påverka fildelningen?

— Jag tror inte att den nya lagen kommer att leda till att ungdomar ändrar sitt livsmönster. Man ska vara realistisk gällande IPRED:s verkan. Den trollar inte bort fildelningen som fenomen och man kommer aldrig att nå så många människor att det påverkar beteendet i stort

Rick Falkvinge, ordförande och partiledare för piratpartiet.

Vad tycker du om den nya fildelningslagen?

— Det är en katastrofal lag. Den handlar inte om upphovsrätt. Lagen handlar om rättssäkerhet och den tas bort helt och hållet när man tillåter att en branschorganisation får större befogenheter än polisen. Det är en lag som legaliserar utpressning av barnfamiljer.

Vilken punkt / vilka punkter är bäst/sämst ?

— Larmklockor måste ringa när privata företag får större befogenheter än polisen. Lagen handlar inte alls om upphovsrätt utan rättssäkerhet.

Hur kommer lagen att påverka fildelningen?

—Det vet vi från andra länder där liknande lag finns, fildelningen påverkas inte alls. i Finland, där man har en liknande lag, gjorde man en undersökning om fildelning. Resultatet visade att två tredjedelar av alla niondeklasser mer än 100 fildelade verk på sina datorer. När man hör det förstår man att lagen är fullständigt ineffektiv. Man kan inte hålla tillbaka teknisk utveckling även om det innebär att gamla söndervittrade monopol måste göras om.

Stefan Sauk, skådespelare.

Vad tycker du om den nya fildelningslagen?

—Den är ett steg i rätt riktning men är ännu inte optimal. Återigen ett sätt för politikerna att lämpa över kostnaderna på den privata sektorn.

Vilken punkt / vilka punkter är bäst/sämst ?

— I nuläget lastar man över en alltför stor del av ansvaret för att lagen efterlevs på respektive bransch vilket är dumt. Liksom vid andra stölder tycker jag att det är polisen som ska utreda brott. Sen kan man inte ställa det ena brottet mot det andra och säga att den och den typen av brott tar resurser från andra "viktigare" brott. Alla brott ska utredas och beivras annars är vi inne på vägar som öppnar upp för ett samhälle som inte jag vill leva i. Det som är bra med lagen, även om den inte är optimal, är att den är en viktig markering att samhället ser allvarligt på detta men jag tycker att man måste jobba vidare med lagen och dess tillämpning. Polis och politiker måste helt enkelt skärpa till sig.

Hur kommer lagen att påverka fildelningen?

— Jag hoppas givetvis att den påverkar fildelningen så att den minskar, samtidigt som jag hoppas att detta ska öppna upp för fler bra alternativ där man som medborgare kan ladda ner på ett lagligt sätt.