Sveriges miljöarbete i Östersjön underkänns

NYHETER

Sveriges insatser för Östersjön är otillräckliga. Tyskland, Danmark och Finland har gjort ett bättre arbete, enligt en ny granskning av Världsnaturfonden (WWF). Inte på något område får Sverige godkänt betyg.

– Vi svenskar tror alltid att vi är bäst, men så är det inte i det här fallet. Det är något vi behöver höra, säger Lennart Gladh, ansvarig för Östersjöfrågor på WWF.

Redan i fjol gjorde fonden en liknande granskning av de nio Östersjöländernas havsmiljöarbete. Årets barometer rankar åtgärder inom sex områden – biologisk mångfald, fiske, miljögifter, övergödning, sjöfart och integrerad havsförvaltning.

Sverige placerar sig precis i mitten av tabellen, på femte plats, före Litauen, Lettland, Ryssland och Polen, men efter Tyskland, Danmark, Estland och Finland. Det innebär dock inte att något land får godkänt i sin helhet. Även Tyskland, som toppar tabellen, får totalt sett underkänt.

Tyskland får beröm

– Det är nedslående. Östersjön skyddas formellt av flera konventioner och de berörda länderna är alla rika, säger Vicki Lee Wallgren, koordinator för WWF:s internationella Östersjöprogram.

När det gäller den allvarligaste miljöfrågan, övergödningen, får samtliga Östersjöländer underkänt. Men Tyskland får ändå beröm för sina insatser.

– Tyskarna har ansträngt sig för att få bort utsläppskällor, både inom jordbruket och genom nya reningsverk. Nu släpper de ut minst med gödningsämnen av alla länder, säger Lennart Gladh.

Sverige får kritik

Tyskland får dessutom godkänt för sina insatser för den biologiska mångfalden. Betyget grundas på att cirka 40 procent av de tyska Östersjövattnen är avsatta som reservat.

– Systemet är inte perfekt. Man får exempelvis bottentråla i reservaten så länge trålningen inte påverkar något hotad art. Men reservaten ger ändå ett begränsat skydd, säger Vicki Lee Wallgren.

Bara på ett område toppar Sverige tabellen – integrerad havsförvaltning. Fast inte heller här blir betyget godkänt. WWF:s generalsekreterare Lasse Gustavsson menar att den svenska regeringen inför EU-ordförandeskapet 2009 måste gå från retorik till handling och på allvar ge Östersjön ett starkare skydd.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM