M vill skärpa krav på invandrare

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Regeringens reformering av migrations- och integrationspolitiken är bra, men otillräcklig.

Arbetslinjen bör prioriteras redan i asylmottagandet, anser en moderat arbetsgrupp.

Det krävs tydliga ekonomiska incitament för att asylsökande tidigt ska bosätta sig där bostäder och jobb finns. Detsamma bör gälla även för dem som senare får uppehållstillstånd.

Det skriver moderaternas arbetsgrupp mot utanförskap och segregation på Dagens Nyheters debattsida. Gruppen ska presentera ett förslag under våren 2009.

”Missriktad välvilja”

Gruppen skriver att missriktad välvilja leder till kravlöshet när arbetsföra människor, oavsett etnicitet, under långa tider lever på bidrag i stället för att ta ansvar för sin försörjning. Något som drabbar invandrare extra hårt.

Av dem som får uppehållstillstånd och deltar i kommunal introduktion är bara var femte självförsörjande efter två och ett halvt år med uppehållstillstånd. Det blir enligt gruppen inte bättre av usla ekonomiska incitament och 90-procentiga marginaleffekter.

Men gruppen pekar också på det överdrivna kravet på svenskhet i arbetslivet där kvalificerade och duktiga människor får sämre chanser än i många andra länder.

”Internationell syrebrist”

Inte minst gäller det den offentliga sektorn:

”Det finns en problematisk rädsla för bra, men bruten svenska och många arbetsplatser lider av internationell syrebrist”.

Debattartikeln undertecknas av migrationsminister Tobias Billström, socialborgarrådet i Stockholm och ordförande i gruppen, Ulf Kristersson samt riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson.

TT

Publicerad: