Nyheter

Färre anställda i alla branscher

Av: 

Johan Arkert

NYHETER

Så blir det i din bransch

145 000 svenskar kommer att vara utan jobb eller sysselsättning fram till och med 2010.

Arbetslösheten drabbar samtliga huvudbranscher spår Arbetsförmedligen i sin prognos för 2009 och 2010.

Sämst är framtidsutsikterna inom industrin där totalt 35 000 jobb försvinner nästa år.

I dag kom arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden. Under 2009 kommer samtilga huvudbranscher att drabbas av försämringar.

Industrin

Värst ser det ut att bli inom industrisektorn. Arbetsförmedlingen beskriver nedgången som den största sedan krisen på 1990-talet.

"Nedgången är ovanligt skarp och anpassningsprocesserna kommer i många fall att tvingas bli dramatiska. En del företag balanserar på randen till vad de ekonomiskt kan bemästra eftersom intäkterna sjunker snabbt.", står det i prognosen för 2009.

Sämst blir utvecklingen för sågverken, trävaruindustrin, den kemiska industrin och transportmedelsindustrin med företag som Volvo och Saab.

Arbetsförmedlingen räknar med att sysselsättningen inom industrin minskar med 35 000 personer 2009. Ännu värre ser utsikterna ut för 2010 men inga siffror nämns i sammanhanget.

Byggnadsverksamhet

Finanskrisen och lågkonjunkturen kommer att slå hårt mot byggbranschen. Bostadsbyggandet som varit motorn bakom de senaste årens starka konjunkturutveckling

har tvärnitat. Sammantaget tros sysselsättningen inom byggnadsbranschen minska med 10 000 nästa år. Trots det finns det vissa yrken där det tvårtom råder arbetskraftsbrist. Vissa hantverksyrken, produktionsledare och kunniga inom anläggningsbranschen är fortfarande eftertraktade på marknaden.

Privata tjänster

Den privata tjänstesektorn sysselsätter drygt 1,9 miljoner personer motsvarande 42 procent av samtliga sysselsatta. Många olika branscher samsas under kategorin "Privata tjänster" och Arbetsförmedlingen fastslår att den positiva trenden som varat de senaste åren med allt större sysselsättningen avtar. Sammantaget tros det bli 8 000 färre jobb i den privata tjänstesektorn.

En bransch som kanske något ovänat ser ut att klara sig från varsel är finanssektorn som enligt Arbetsförmedlingen inte visar tecken på ett behov av stora uppsägningar.

Offentliga tjänster

Det blir även bistrare tider för kommuner och landsting med minskad sysselsättning under 2009. Totalt minska sektorn med 12 000 personer under 2008 och tros minska ytterligare med 10 000 under 2009. Samtidigt finns det flera yrkesgrupper, framför allt inom barnomsorgen där det saknas arbetskraft.

Jord- och skogsbruk

Lönsamheten inom lantbruket som första halvåret i år redovisat goda resultat tack vare de höga råvarukostnaderna bedöms komma att minska betydligt. Därmed fortsätter branschen en minskning som pågått sedan 1995. Nästa års tros det finnas 2 000 färre jobb inom Jord- och Skogsbruk.

ANNONS EXTERN LÄNK

Samla dina lån och krediter till bättre ränta med Advisa.

Advisa

Publisert: