Nyheter

Petersson och Spång friades i tingsrätten

Av: 

Susanna Vidlund

Tobias Österberg

NYHETER

Tidigare Skandiadirektörerna friade från anklagelser om grova skattebrott

I dag friades de två förra Skandiacheferna Lars-Eric Petersson och Ulf Spång. Bilden togs vid ett tidigare tillfälle.

Foto: ANDERS WIKLUND/SCANPIX

Lars-Eric Petersson och Ulf Spång misstänktes ha fört över 52 miljoner kronor till utländska konton – utan att betala skatt.

Idag friade Stockholms tingsrätt de tidigare Skandiadirektörerna från anklagelserna om grova skattebrott.

Åklagare Christer van der Kwast vid Riksenheten mot korruption yrkade på tre till fyra års fängelse vardera för Lars-Eric Petersson och Ulf Spång som i rätten nekade till brott.

Genom bonusprogrammen fick Lars-Eric Petersson och Ulf Spång rätt till extraersättningar på totalt 300 miljoner kronor.

72 miljoner

Enligt överåklagare Christer van der Kwast har Lars-Eric Petersson, tidigare koncernchef i Skandia, och Ulf Spång, tidigare finanschef, medvetet undanhållit totalt 72 miljoner kronor från beskattning för inkomståren runt millennieskiftet.

Pengarna kom från Skandias omtalade bonusprogram Sharetracker. De fördes enligt åtalet över från de två Skandiaanknutna förvaltningsbolagen Global Umbrella Trust och Skandia Leben till Spångs och Peterssons stiftelse Pespi i Liechtenstein och till Spångs bolag KACA Property på Guernsey.

Kunde inte bevisa

Men tingsrätten har funnit att åklagaren inte har kunnat bevisa att Pespi har bildats utan Skandias godkännande, och att de medel som de tilltalade har placerat i Pespi inte har omfattats av de regler som gällde för Sharetrackerprogrammet.

”Åtalet mot Petersson och Spång har därmed ogillats”, skriver tingsrätten i ett pressmeddelande.

Tidigare har länsrätten i en dom höjt Spångs beskattningsbara inkomst med drygt 20 miljoner kronor. Den domen är överklagad till kammarrätten.

Skatteverkets krav på Petersson har ännu inte prövats av länsrätten.

ANNONS EXTERN LÄNK

Samla dina lån och krediter till bättre ränta med Advisa.

Advisa

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter