HD: Betala inte för dålig omsorg

Om kommunens hemtjänst eller barnomsorg inte håller måttet har berörda invånare rätt att vägra betala avgiften, slår Högsta domstolen (HD) fast i en dom.

HD ställer sig därmed bakom en familj i Haninge kommun som hade stämts av kommunen sedan de vägrat betala avgiften för barnomsorg under Kommunals strejk i maj 2003, rapporterar SVT:s Rapport.

Familjen kunde till följd av strejken under tolv dagar inte nyttja dotterns dagmamma och vägrade då betala för dessa dagar.

Efter domstolens utslag har Haninge gått ut med information till invånarna om att alla som inte fick omsorg under strejken kan ansöka om att få sina pengar tillbaka.

– HD konstaterar att den relation som råder mellan parterna är en avtalsrelation. Båda parter ska leverera det de har åtagit sig. Medborgaren ska betala sin avgift. Kommunen ska leverera sin tjänst, säger Claes Sandgren, professor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet, om domen.

Robert Noord (s), före detta ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Haninge, tycker inte att HD har utrett frågan grundligt nog. Han säger till tv-programmet att frågan kompliceras av att barnomsorgen till största delen är skattefinansierad.

TT

Publisert: