MÖRDARNA SOM KAN SLÄPPAS

Var tredje livstidsfånge har ansökt om att få bli fri.
Hittills har 17 av dem fått sina livstidsstraff omvandlade.
Snart bestämmer domstolen om en av Sveriges värste massmördare Mattias Flink också ska släppas.

Mattias Flink: Jag vill leva ett stilla liv

I dag sitter 160 personer inlåsta på livstid i svenska fängelser.