Det ska kosta att diskriminera

avSusanna Vidlund

Jämställdhetsministern presenterar en ny diskrimineringslag

Regeringen tar krafttag mot diskrimineringen.

I dag presenterar jämställdhetsminister Nyamko Sabuni en ny diskrimineringslag.

Den ska både fungera i förebyggande syfte och gottgöra kränkta personer.

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Regeringen vill minska diskrimineringen i samhället genom böter. Det ska kosta att diskriminera och den som blir kränkt ska på det viset få ersättning.

”Den kommer även att få en förebyggande effekt genom att ersättningen också ska bedömas utifrån den allmänpreventiva effekt nivån kan ha. Det har inte i tillräcklig utsträckning varit möjligt när skadestånd vid diskriminering hittills har utdömts”, skriver integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni på DN Debatt.

Fler diskrimineringsgrunder

I dag presenterar Nyamko Sabuni en ny diskrimineringslag som kommer ersätta sju nuvarande diskrimineringslagar och omfatta alla i dag aktuella diskrimineringsgrunder, samt två nya.

”Förutom de fem diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning kommer lagen nu att utvidgas till att också omfatta könsidentitet och ålder”, skriver hon i sin debattartikel.

Öppen lista

Nyamko Sabuni vill framöver se om diskrimineringslagen kan omfatta även andra grunder för diskriminering, genom att ha en så kallad öppen lista.

”Det skulle stämma bättre överens med hur internationella konventioner är utformade. I grunden är det lika oacceptabelt att människor diskrimineras oavsett på vilken grund det sker”, skriver hon på DN Debatt.

När all lagstiftning mot diskriminering samlas i en lag, kommer de fyra ombudsmännen mot diskriminering att ersättas av en diskrimineringsombudsman. Det innebär att oavsett vilken typ av diskriminering man blir utsatt för, blir det en och samma myndighet man ska vända sig till.

Enligt Nyamko Sabuni innebär den nya myndigheten att samhällets arbete mot diskriminering blir effektivare och tydligare.