Svenskarna som har skulder på 12 miljarder

avZendry Svärdkrona

NYHETER

Här är landets 2 100 personer som är skyldiga mest pengar

Läkare, advokater, politiker, fastighetsmäklare, misslyckade fastighetsspekulanter och dömda brottslingar.

Tillsammans har de skulder på 12 miljarder kronor hos kronofogden.

Aftonbladet har kartlagt de 100 mest skuldsatta personerna i varje län som har de största skulderna till privata fordringsägare.

Aftonbladet har granskat vilka privatpersoner som har landets största skulder. I undersökningen ingår endast skulder till privata fordringsägare, i de flesta fall bank- och finansbolag. Granskningen omfattar inte personer som har skulder till staten.

Urvalet består av de 100 personer i varje län (vi har 21 län) som har som har störst aktiva skulder registrerade hos kronofogdemyndigheten. Totalt handlar det om 2 100 personer som tillsammans är skyldiga hisnande 12 miljarder kronor.

Skuld: 619 miljoner

Den allra största skulden, totalt 619 miljoner, har Kungsbackabon Anders Diebitsch, 66.

Skulden kommer från ett borgensåtagande i samband med fastighetskraschen i början av 1990-talet.

Liksom Anders Diebitsch, har de flesta personerna som har de största skulderna hos kronofogden hamnat där på grund av fastighetsaffärer.

På topplistan finns flera politiker, läkare och advokater som har mångmiljonskulder.

70-tal brottslingar

Bara för att man hamnat hos kronofogdemyndigheten behöver man inte ha begått något brott.

Men av de granskade 2 100 personer är ett 70-tal dömda för grova brott, en av dessa är en tidigare högt uppsatt ledare inom mc-gänget Bandidos. Tillsammans med två medbrottslingar har han en solidarisk skuld på 10 miljoner efter ett uppmärksammat rån 2006.