Brandmännen kunde inte öppna rökluckan

NYHETER

Brandmännen kunde inte öppna rökluckan som hade kunnat tömma det rökfyllda trapphuset i Rinkeby.

– Troligtvis hade utgången blivit densamma även om den hade gått att få upp direkt, säger vice brandchef Christer Ängehov.

I trapphuset på Kuddbygränd 12 i Rinkeby fanns en så kallad röklucka. Den ska gå att öppna från trapphu

set via vajrar upp till taket så att röken kan stiga ut den vägen.

Fungerade inte

Men utrustningen fungerade inte när brandmännen försökte öppna luckan.

– Jag har fått information från räddningstjänsten om att det var något med rökluckan som inte fungerade, säger Familjebostäders distriktschef Lasse Björk.

Det är fastighetsägarens ansvar att rökluckorna fungerar.

– Alla trappuppgångar inspekteras en gång i veckan. Ser vi någon skadegörelse repareras det direkt. I övrigt kontrolleras rökluckorna ungefär en gång om året kan jag tänka mig. Hyresgästerna får också både muntlig och skriftlig information om hur man ska agera vid en brand, fortsätter Björk.

Luckan kontrollerad

Vice brandchef Christer Ängehov menar att det inte är ovanligt att rökluckor kärvar.

– Och så vitt jag förstår var den här rökluckan kontrollerad på rätt sätt. Troligtvis hade utgången blivit densamma även om den hade gått att få upp direkt, säger han.