Utsläpp av växthusgaser kan stoppas

NYHETER

Sverige kan minska sina utsläpp av växthusgaser radikalt inom 30–40 år om man satsar på effektivisering i form av lågenergilampor, mer eldrivna fordon och ett förändrat jord- och skogsbruk.

Det hävdar Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) i en rapport som presenteras på tisdagen, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion.

Effektivare elanvändning

Förre forskningschefen Harry Frank på ABB är ledamot i IVA. Enligt honom finns den största enskilda potentialen inom transportsektorn, som i dag står för 30 procent av utsläppen.

Frank menar att det inte behövs någon ny elproduktion ens om hela den svenska personbilsparken blir eldriven. Genom att effektivisera annan elanvändning går det mycket lätt att frigöra de tio terawattimmar som skulle behövas för att driva framtidens personbilar. Det kan exempelvis handla om att sätta in lågenergilampor och fler varvtalsreglerande motorer.

Koldioxid i berggrunden

Att företag inom cement-, stål- och raffinaderibranscherna lagrar koldioxid i berggrunden kan också bidra till utsläppsminskningar, även om det finns frågetecken kring tekniken som långt ifrån är färdigutvecklad.

Enligt IVA kan Sverige på egen hand vidta åtgärder utan att tillgodoräkna sig utsläppsminskningar från projekt utomlands i exempelvis utvecklingsländer. Och Frank menar att den fossila andelen av fossila växthusgaser kan minska med så mycket som 60–70 procent till 2030–2040.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM