Nyheter

Försäkringskassan i kris

Av: 

Susanna Vidlund

Tobias Österberg

NYHETER

Personalen mår dåligt och väntetiderna är långa

Kaosartat Försäkringskassan är i kris, anser Anette Carnhede som är förbundsordförande för fackförbundet ST.
Kaosartat Försäkringskassan är i kris, anser Anette Carnhede som är förbundsordförande för fackförbundet ST.

Långa väntetider för enskilda.

Personal som mår dåligt och vill byta jobb.

Nu talar man om en kris inom Försäkringskassan.

Annette Carnhede, förbundsordförande för fackförbundet ST.

– Det är mycket ansträngt, näst intill kaosartat på Försäkringskassan i dag. Man har tusentals färre anställda, mängder med nya uppgifter. Samtidigt har man genomfört stora omorganisationer och neddragningar i ekonomin som leder till att dem som jobbar där sliter ut sig, säger Annette Carnhede, förbundsordförande för fackförbundet ST till aftonbladet.se.

Annette Carnhede anser att regeringen måste ta sitt ansvar och skjuta till mer pengar.

– Annars kommer människor att drabbas hårt. Ytterst riskeras hela trygghetssystemet. Beräkningar visar att under 2009 krävs drygt 1 miljard i extra anslag, säger hon.

Blir utskällda

Under andra halvåret 2008 inkom 1 774 klagomål om handläggningen vid Försäkringskassan. Den siffran kan jämföras med samma period förra året då de var under 1 000. För personalen på Försäkringskassan märks kundernas missnöje tydligt.

– Det är den stackars personalen som får skäll och inte politikerna. Man måste anställa så mycket folk som krävs för att sköta arbetet. Inom Försäkringskassan har vi de högsta sjuktalen bland statligt anställda. Folk orkar anstränga sig extra mycket under korta perioder, men när man ständigt måste jobba övertid under en sådan oerhörd psykisk press, så blir man sjuk.

Nästan hälften jobbar över

Så många som 45 procent av de anställda vid Försäkringskassan arbetar över varje vecka. 47 procent möter varje vecka kritik och besvikelse från människor de har till uppgift att hjälpa. 16 procent uppger att de utsätts för våld eller hot. 39 procent anser att man inte klarar myndighetsuppdraget från riksdag och regering.

Trots det planeras neddragningar. Neddragningar som motsvarar nästan var fjärde anställd. Totalt ska man ha 3 500 färre årsarbetare, jämfört med 2006.

– Genom hårt slit lyckas de anställda i dag klara omkring nio av tio utbetalningar i tid. Men alltför många får ändå vänta för länge på sina pengar. Situationen är ohållbar, säger Annette Carnhede.

Kräver debatt

I ett gemensamt brev till talmannen har nu den röd-gröna oppositionen begärt en särskild riksdagsdebatt för att diskutera Försäkringskassans problem. Man anser att det enskilda personer drabbas av orimliga ekonomiska konsekvenser, på grund av Försäkringskassan inte klarar att betala ut pengar i tid på grund av ”de stora förändringar som genomförts i regelverk och organisation”.

– Vi befarar att regeringens agerande på socialförsäkringsområdet i kombination med bristande styrning av Försäkringskassan leder till att förtroendet för socialförsäkringarna undergrävs, samtidigt som den rättsäkerhet som människor har rätt till hotas, säger Veronica Palm som är socialdemokraternas representant i frågan och vice ordförande socialförsäkringsutskottet.

Avvaktar prognos

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson har tidigare sagt till TT att hon avvaktar vad Försäkringskassan kommer fram till, innan hon uttalar sig om ett eventuellt pengatillskott.

– Det är ju kända fakta att det finns ett förväntat underskott i ekonomin för kommande år men hur stort det är vet vi inte än. Jag har inte fått någon prognos från Försäkringskassan ännu, sa Cristina Husmark Pehrsson till TT.

Den 28 januari ska Cristina Husmark Pehrsson ska träffa styrelsen för Försäkringskassan.

Aftonbladet.se har försökt nå Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender för en kommentar.

ANNONS EXTERN LÄNK

Nu kan du se din kreditkoll gratis - snabbt och tryggt med BankID. Se din kreditkoll direkt

MinKreditkoll SE

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter