Så blir nya försvaret

Rapport presenterad i dag

I dag kom beskedet om försvarets framtid där flera nedskärningar tillkännagavs.

Försvarets stridsvagnsverksamhet minskas till färre platser, marinens baseringsmöjligheter skärs ner och ett flygområde lämnas, skriver ÖB i sin rapport till regeringen.

Den internationella insatsstyrkan kommer 2014 bestå av 2 000 personer.

Idag lämnade ÖB över sin rapport till regeringen om hur Sveriges försvar ska se ut i framtiden. Flera förslag innebär nedskärningar.

Bland annat ska försvarets stridsvagnsverksamhet koncentreras till färre platser. P4 Skövde i Västergötland och P7 i Revinge i Skåne är de platser som hotas.

Dessutom ska ingenjörsförbanden i grundorganisationen bara finnas på en plats.

När dagens sex mekaniserade bataljoner och två lätta mekaniserade bataljoner samt en luftburen och amfibiebataljon ska bli åtta manöverbataljoner räcker det med fyra utbildningsplattformar i stället för dagens fem. Det skriver ÖB i sitt svar till regeringen, enligt TT.

Flera baseringsmöjligheter avvecklas

Marinens baseringsmöjligheter som finns i dag ska behållas för prioriterade områden som Gotland, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Övriga förberedda baseringsmöjligheter avvecklas.

Sjöstridskrafter ska kunna baseras där det finns lämplig kaj.

Ett flygområde ska lämnas

Ett flygplatsområde ska lämnas senast 2010. Övriga delar av den garnison som drabbas ska bevaras, medan sådant som stridsledning och luftbevakning flyttas till annat ställe, skriver ÖB.

Flygplatsområden i dag är F 17 i Kallinge i Blekinge, F 7 i Såtenäs i Skaraborg, F 21 i Luleå samt helikopterflottiljen i Linköping och luftstridsskolan i Uppsala, enligt Försvarets presstjänst.

Från 2010 ska också den grundläggande soldatutbildningen, och huvuddelen av det stående förband som har till uppgift att upprätta flygbaser, centraliseras till ett ställe, står det i dokumentet.

Försvarsmaktens förmåga att hävda svenskt territorium måste förbättras enligt ÖB.

Övervakning bör bestå

Han skriver att förmågan till övervakning av närområdet och inhämtning av underrättelser ska bestå och utvecklas. Om möjligt bör antalet fartyg öka och äldre vedett- och bevakningsbåtar ersätts med moderna fartyg.

Svaret till regeringen på dess planeringsanvisningar ska tala om hur det svenska försvaret ska se ut under åren 2010–2014 och ÖB:s utredning är en del i underlaget för den inriktningsproposition som försvarsministern räknar med att presentera för riksdagen i mars.

Publisert: