’Vi håller fast vid yttrandefriheten’

Publicerad:
Uppdaterad:

Carl Bildt svarar Aftonbladet

Utrikesminister Carl Bildt har skrivit på sin blogg om debatten kring Donald Boströms artikel på Aftonbladet Kultur.
Foto: Foto: AP
Utrikesminister Carl Bildt har skrivit på sin blogg om debatten kring Donald Boströms artikel på Aftonbladet Kultur.

Plötsligt drabbades vi av en dubbel mediastorm i kölvattnet av en intill dess inte alls uppmärksammad artikel på Aftonbladets kultursida för några dagar sedan.

Att artikelförfattarens anklagelser väckte starka känslor i Israel är inte svårt att förstå. Bittra historiska erfarenheter har lett till en naturlig och stark känslighet för antydningar eller anklagelser som skulle kunna ge den öppna anti-semitismen luft under vingarna.

Och det är förvisso sant att vi alla måste ha en stark vaksamhet mot allt som kan uppfattas som antisemitisim.  Jag tycker också att det är någonting som vi faktiskt har på bredden av det svenska samhället.

Inte i någon fråga som jag har diskuterat i riksdagen har enigheten varit så total som i fördömandet av varje form av antisemitism.

På sina håll i Israel har man begärt att vi på ett eller annat sätt skulle ta offentligt avstånd från denna artikel eller t o m ingripa för att förhindra att en sådan artikel skulle kunna publiceras.

Men så fungerar inte vårt land – och skall inte heller göra det.

Skulle jag ägna mig åt att korrigera alla konstiga debattinlägg i olika media skulle jag nog inte ha tid att ägna mig åt så mycket annat. Och kritik mot en av dem skulle kunna uppfattas som att jag tycker att alla andra är bra.

I vår grundlag står av hävd yttrande- och pressfriheten mycket stark. Och det starka skyddet har tjänat vår demokrati och vårt land väl.

I andra skeden har olika regimer försökt att få olika svenska regeringar att begränsa pressens kritik och frihet. Och de slutsatser vi alla har dragit av dessa händelser är att det är viktigt att vi har det starka grundlagsskydd som vi faktiskt har.

Värnet mot omdömeslöshet, smaklöshet eller övertramp mot grundläggande värderingar i vårt samhälle ligger ytterst och bäst i den fria och kritiska diskussionen självt.

När vi för en tid sedan hade en upprörd diskussion om sådant som av många uppfattades som offentlig smädelse av islam och profeten Mohammed tror jag att vi vann förståelse för att det är genom öppenhet som vi bäst bygger den tolerans och den förståelse som är så viktig i vårt samhälle.

Så tror jag också att det är i detta fall.

Men både denna storm och den vi tidigare hade – då med fokus i andra delar av Mellersta Östern – visar att vi lever i en värld där också den offentliga debatten spiller över gamla gränser och där vi alla i olika sammanhang gör klokt i att vara medvetna om historiska, nationella och religiösa känsligheter.

Liksom vikten av att vi fortsätter att hålla fast vid den yttrande- och pressfrihet som är en så väsentlig del av vår demokrati.

Här är artikeln som utlöste stormen

Carl Bildt, carlbildt.wordpress.com

Publicerad: