Unga på resa tar större sexrisker

avTT

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Kondom är det säkraste sättet att skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar som klamydia och gonorré

Unga har oftare oskyddat sex med en tillfällig partner när de är utomlands än hemma – och löper därmed större risk att dra på sig sexuellt överförbara sjukdomar som gonorré eller klamydia.

Ny forskning försöker ringa in den typiska riskresenären.

– Sex är en del i semestern, konstaterar Mats Sundbeck, barnmorska och doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet.

Unga ökar sitt sexuella risktagande när de är utomlands – att ha en tillfällig partner är upp till fem gånger vanligare utomlands på resa än hemma i Sverige, visar hans avhandling.

– Bara hälften använder kondom när de kommer utomlands och har en tillfällig partner. Kvinnor är mindre bra på det än män, berättar Mats Sundbeck.

Inte förvånad

Avhandlingen bygger bland annat på en enkät som skickades ut till 7 000 skåningar i åldern 18–29 år och besvarades av ungefär hälften. Totalt hade fem procent av dem som svarade haft oskyddat sex med en tillfällig partner under utlandsresa.

Detta är inget som förvånar Mats Sundbeck, som tidigare jobbat på en ungdomsmottagning i Lund. På hösten var det en liten boom där, berättar han:

– Varje höst kom det en rätt stor grupp unga som hade varit utomlands och haft sex.

De som är sämst på att skydda sig är de som dricker mer än genomsnittet. Även de som använder droger och de som reser under lång tid har oftare oskyddat sex med tillfälliga partners.

Men också den personliga karaktären spelar roll – de som söker efter spänning och sensationer har en drivkraft som leder till sexuellt risktagande, enligt avhandlingen.

Riktade kampanjer

Alla skulle tjäna på ökad kondomanvändning, men för att nå det målet räcker det inte med allmänna kampanjer, enligt Mats Sundbeck. I stället vill han se mer riktade insatser mot unga resenärer, till exempel via ungdoms- och vaccinationsmottagningar.

Han understryker att han inte har några moraliska synpunkter på hur många tillfälliga partners unga har under resor, utan att det är användningen av kondom som är det viktiga.

– Nu börjar det dyka upp en mer resistent gonorréstam och det finns områden med hiv som är resistent mot behandling. Det är inte så att faran är över eller att allt är behandlingsbart. I dag är risken liten, men det behöver den inte vara i morgon, säger Mats Sundbeck.

– Bara hälften använder kondom när de kommer utomlands och har en tillfällig partner. Kvinnor är mindre bra på det än män.

Mats Sundbeck, barnmorska och doktor i medicin vetenskap vid Lunds universitet, har undersökt unga människors sexuella riskbeteende under utlandsresor.