Mejla

Wolfgang Hansson

Är världens skyddsnät för flyktingar på väg att kollapsa?

NYHETER

EU sätter in militär för att stoppa flyktingbåtar.

Länder i Sydostasien spelar ping-pong med flyktingar som tvingas stanna till havs.

Håller hela det system som byggdes upp efter andra världskriget för att skydda flyktingar från krig och förföljelse på att kollapsa? Och i så fall varför?

Trycket på länder att ta emot flyktingar har inte varit så stort sedan 1945. 50 miljoner människor befinner sig på flykt runtom i världen. 

Normalt i krig och kriser ligger fokus på att rädda människoliv. Men efter flera år av kraftigt ökande flyktingströmmar börjar tålamodet tryta i Europa, Australien och delar av Asien.

Ett skäl är att migrantexplosionen inträffar samtidigt som världen kämpar för att ta sig ur en global finansiell kris som pågått sedan 2008. Med 25 miljoner arbetslösa i Europa och de sociala skyddsnäten satta under stark press är aptiten på att ta på sig ökade bördor begränsad.

Ett problem är att människor som flyr från krig och förföljelse blandas med ekonomiska flyktingar som inte har några egentliga asylskäl. Det skapar ett enormt tryck på attraktiva länder att ta emot flyktingar.

Länder orkar inte eller vill inte ta emot fler flyktingar. I Europa inte minst av hänsyn till högljudda politiska opinioner på hemmaplan. Detta trots att länderna i internationella avtal åtar sig att ge skydd.

Vackra ord

De 146 länder som skrivit på FN:s flyktingkonvention från 1951 åtar sig att garantera flyktingars rättigheter.

Flyktingkonventionen kom till för att de övergrepp och det kaos som drabbade många av andra världskrigets flyktingar inte skulle upprepas i framtiden. Men 70 år efter krigets slut verkar många ha glömt det.

Europas ledare fortsätter att tala vackert och kraftfullt om flyktingars rättigheter, om det oacceptabla i att människor drunknar på sin väg för att söka skydd i Europa. De hyllar fina principer.

Men när det kommer till praktisk handling agerar de ofta precis tvärtom.

I Malaysia, Indonesien, Thailand och Australien är ansvariga mer ärliga och rättframma med att man helt enkelt inte vill ta emot fler flyktingar. Det är inte de 6 000 som driver runt utanför deras kuster som är problemet utan rädslan för att det ska komma miljoner ifall de visar humanitet.

Om Europas politiker menar allvar med sitt tal om att erbjuda en fristad så borde man rimligen underlätta de skyddsbehövandes möjligheter att ta sig hit.

Profiterar

Men när EU:s utrikesministrar i går samlades i Bryssel så enades de om att sätta in militära resurser för att hindra flyktingbåtarna att ta sig över Medelhavet. Krigsfartyg ska slå sönder människosmugglarnas nätverk och båtar.

Denna aktion vars yttersta syfte är att hindra människor från att ta sig till Europa enades EU om på rekordtid. Däremot är det tvärstopp för EU-ledaren Jean-Claude Junckers förslag att tvinga alla medlemsländer att ta emot en kvot flyktingar baserad på deras storlek, ekonomi och hur många de redan tagit emot. Totalt 20 000 flyktingar. En rad länder, däribland Storbritannien säger blankt nej.

Givetvis är det bra om EU förhindrar att människosmugglare profiterar på och utnyttjar fattiga flyktingar. Men det måste också till åtgärder som underlättar för de som genuint behöver skydd att kunna söka asyl.

Överfulla

Få länder följer flyktingkonventionens bokstav och ande. De flesta av de forna öststater som numera är medlemmar av EU vägrar att ta emot flyktingar. Tyskland och Sverige ensamma emot fler än hälften. Det är bara en tidsfråga innan även de generösa drar åt tumskruvarna.

Ett ljus tändes i dag i mörkret. Filippinerna säger sig vara beredda att ta emot flyktingarna som flyter runt på överfulla båtar i Indiska Oceanen. Just med hänvisning till deras skyldighet enligt flyktingkonventionen.

Om fler gjorde så skulle problemen inte vara så stora.

ANNONS

Jämför el och sänk din elkostnad på några få minuter via Compricer nu!

Extern länk från Compricer

Jämför här!

Av: 

Wolfgang Hansson

Publisert: