Stängda gränser

60 miljoner människor är på flykt undan krig och fattigdom. 188 000 har tvingats ta den farliga sjövägen över Medelhavet. Av dem har 2 000 män, kvinnor och barn dött under flykten.

Följ Aftonbladet Plus på Facebook

Hundratusentals flyktingar söker sig varje år till tryggheten i Europa för att undkomma krig och fattigdom i Mellanöstern och Afrika.

ÄMNEN I ARTIKELN

Flyktingkatastrofen

Invandringspolitik