Tio punkter – inga nya åtgärder

EU:s plan för Medelhavet som att sätta plåster på en skottskadad

När EU:s ledare träffas för att lösa krisen med drunknande flyktingar i Medelhavet har de ett omöjligt uppdrag.

Därför är det inte så förvånande att deras tiopunktplan inte innehåller en enda ny konkret åtgärd som stoppar havet från att fortsätta vara en masskyrkogård.

EU:s plan är som att sätta tio små plåster på en person med en massiva skottskada.

De flesta av åtgärderna existerar redan men fungerar inte trots år av försök. Några ser bra ut på pappret men är helt orealistiska.

EU-ledarna vill förstärka Operation Triton som redan finns för att patrullera EU:s södra gräns. I bästa fall kan det bidra till att några fler flyktingar räddas ute till havs men fortfarande kommer dödsoffren att räknas i tusental varje år. Vem ska betala? Ännu har inga länder sagt att de ska bidra mer pengar.

Att beslagta och förstöra smuggelbåtarna är bra men det görs redan i bland annat Italien.

Att snabba på asylprövningen i de sydeuropeiska länder som tar emot de flesta av båtflyktingarna är också lovvärt men det bidrar knappast till ökad säkerhet för de som gör den farliga resan över Medelhavet.

Fingeravtryck

Att se till att alla flyktingarna som når Europa får sina fingeravtryck tagna i mottagarlandet är inte heller någon åtgärd som minskar vare sig flyktingströmmen eller antalet som drunknar.

Den som läser det tiopunktsprogram som EU-kommissionen lagt fram inför toppmötet i Bryssel tvingas snabbt dra slutsatsen att EU inte förmår att gå till botten med problemet.

Huvudsyftet med mötet verkar istället vara att det ska se ut som om Europas ledare gör något för att förhindra liknande tragedier som den i söndags från att inträffa.

Sanningen är att den här typen av hemska händelser ständigt utspelats i Medelhavet under de senaste två decennierna. Det är sällan så många människor dödas på en gång men sammantaget har långt fler drunknat varje år. För de som dör och deras anhöriga spelar det ingen roll om de är 80 i tio båtar eller 800 i en båt. Men det är bara när många dör på en gång som media och politiker uppmärksammar tragedierna.

Quick-fix

Tiopunktsplanen är en quick-fix som delvis försöker lösa helt andra problem än saken gäller. Väldigt mycket kommer att fortsätta precis som vanligt. Flyktingar kommer att fortsätta dö i Medelhavet.

Det är inte bara EU-ledarna fel.

Grundproblemet är att det i Europas omedelbara närhet pågår ett antal väpnade konflikter som skapat den värsta flyktingsituationen i världen sedan andra världskriget. Lägg till det kontinenten Afrika där fattigdomen fortfarande är skriande trots stora ekonomiska framsteg.

Långt fler människor vill ta sig till Europa än vad Europa vill ta emot. Några är verkligen i behov av skydd. Andra drömmer om ett bättre liv.

Om man inte är beredd att fysiskt hindra båtarna från att nå Europa är enda sättet att få stopp på denna ström att skapa fred och välstånd i Mellanöstern och Afrika. Av förklarliga skäl inget som låter sig göras i en handvändning.

Enklare med snus

Eftersom Europa just nu genomgår en långvarig ekonomisk kris är viljan att ta emot flyktingar låg i många länder. Med 25 miljoner arbetslösa är behovet av arbetskraft utifrån begränsat på kort sikt.

Politikerna står under tryck från invandrarfientliga opinioner i sina hemländer.

De är därför EU-länderna som gärna vill detaljreglera snusförsäljning och hur en gurka ska få se ut inte kan enas om en gemensam migrationspolitik där alla delar på den börda som det åtminstone initialt innebär att ta emot flyktingar.

Vilket framstår som det enda rimliga i en krissituation som den vi upplever i dag.

Följ ämnen i artikeln