KD vill ha flyktingläger vid gränsen

Kristdemokraterna vill ha särskilda läger, så kallade asylansökningsområden, direkt vid gränsen.

Syftet är att få en snabbare registrering och förhindra att nyanlända avviker. Där ska också finnas boenden.

– Avviker man från området ska polisen använda sina befogenheter, säger KD:s partiledare Ebba Busch Thor.

Kristdemokraterna, KD, presenterade i dag flera åtgärder för att möta flyktingsituationen.

Partiet vill bland annat införa speciella transitzoner dit flyktingar som anländer till Sverige ska föras. Zonerna ska ligga i anslutning till Sveriges gränser. Syftet är att få en snabbare registrering och förhindra att nyanlända aviker.

– Alla nyanlända slussas in i asylansökningsområdet där man har möjlighet att lämna in sin ansökan och få sina asylskäl prövade, säger Ebba Busch Thor.
– Människor som inte har asylskäl ska snabbt kunna få det beskedet och då också lämna landet.

Återinför beredskapspolisen

På frågan hur zonerna ska se ut säger KD-ledaren att det kan bli aktuellt att sätta upp tält på områdena. I övrigt är det något som polisen får diskutera i samråd med Migrationsverket.

En annan åtgärd är att införa gränskontroller, något som Moderaterna tidigare föreslagit. Ebba Busch Thor säger att införandet är möjligt om "samhällets funktioner hotas eller inte kan upprätthållas".

– Vi bedömer att vi inte kan upprätthålla de grundläggande samhällsfunktionerna, säger hon.

Ebba Busch Thor vill också återinföra beredskapspolisen – poliser som kan kallas in vid allvarliga störningar i samhället ur ordnings- eller säkerhetssynpunkt. Hon vill också göra det möjligt för polisstudenter att jobba under utbildningstiden.

– De som ännu inte avslutat polisutbildningen bör tillfälligt kunna gå ut i tjänst, säger Ebba Busch Thor.

Andra förslag som KD lade fram är Sverige inrättar en kriskommission som ska arbeta med flyktingsituationen. Partiet vill också begränsa anhöriginvandringen och se bättre åldersbedömningar av asylsökande. Migrationsverket ska också kunna låna tjänstemän från andra myndigheter för att påskynda asylprocessen.

Migrationsministern tveksam

Regeringen däremot är skeptisk till KD-förslagen.

– Att upprätta flyktingläger på tiotusentals människor utanför Malmö och Trelleborg är jag rätt skeptisk till, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) till TT.

Han stänger dock inte dörren för att diskutera transitzoner med KD.

– Men jag har svårt att se att transitzoner skulle lösa några problem. Snarare skulle det skapa en stor mängd andra, säger han till TT.

Johansson tror inte heller vinsten med snabbavvisningar av de med uppenbart ogrundade asylskäl skulle bli särskilt stor, eftersom de flesta asylsökande kommer från krigsområden.

Det flyr de från – och så många får stanna i Sverige
Publisert: