Forskare oroade över rekordkallt område

2015 har varit ett extremt varmt år.

På flera ställen har rekord slagits.

Men i norra Atlanten har det varit precis tvärt om – och det kan tyda på något mycket allvarligt.

Perioden januari till och med juni 2015 var det varmaste halvåret som någonsin uppmätts, enligt statistik från amerikanska National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA. Rekordnoteringen från 2010 slogs med 0,09 grader.

På en karta som myndigheten släppt syns hur stora delar av världen haft temperaturer långt över det normala, med flera som dessutom slagit lokala rekord.

Ett ställe går dock mot trenden. I norra Atlanten, precis söder om Island och Grönland, är förhållandena motsatta. Där slogs i stället alla tiders rekord för kyla.

”Viktig ström avtar”

I forskarvärlden finns inget konsensus om vad som orsakat det kyliga rekordet, men vissa anser att det beror på en process som klimatforskare fruktat – att cirkulationen av Atlanten saktar ned.

Redan i mars publicerade en rad klimatforskare en studie i tidskriften Nature Climate Change i vilken de menade att den kraftiga strömmen i Atlanten, så kallad termohalin cirkulation (Golfströmmen är en del av denna cirkulation), avtar.

I studien menar de att de mer än 100 miljarder ton is som varje år smälter från Grönlands glaciärer frigör kallt färskvatten som spär ut det kalla och saltrika vattnet i norra Atlanten. Det gör i sin tur, i teorin som forskarna lägger fram, att vattnet söder om Grönland och Island inte sjunker som det tidigare gjort, vilket förhindrar att vatten söderifrån strömmar norrut.

Kommer fortsätta

Forskarna bakom studien ser mycket allvarligt på sina resultat i kombination med det rekordvarma året.

– Faktumet att en rekordvarm jord sammanfaller med en rekordkall nordlig atlant är slående. Det finns starka bevis, inte bara från vår studie, för att det här är en konsekvens av den långt gångna avmattningen av Golfströmssystemt, alltså den termohalina cirkulationen i Atlanten, till följd av global uppvärmning, säger klimatforskaren Stefan Rahmstorf från Institutet för forskning om klimatpåverkan i Potsdam, till Washington Post.

Han säger till tidningen att cirkulationen i Atlanten troligen kommer att fortsätta avta eftersom avsmältningen på Grönland kommer att fortsätta spä ut det kyliga och salta vattnet i norr.

Strömmarna med varmt vatten för med sig värmeenergi och påverkar därför klimatet i de områden dit de strömmar. En avtagande nordgående ström kan alltså, i teorin, innebära kyligare klimat på de delar av norra halvklotet som berörs av den.

Publisert:

LÄS VIDARE